СОУ "Методий Драгинов"

1972-1973 учебна година

Учебните занимания започнаха нормално. Всички ученици бяха прибрани. Броят на паралелките в началния курс бяха 12 и две занимални, в средния 11 и една занималня и три групи ПДГ или всичко 29 паралелки, занимални и групи.
Учебно-възпитателната работа беше насочена по изпълнение решенията по преустройство на образованието и решенията на ЦК на БКП по националното осъзнаване.
Учителите продължиха работата по внедряване НОПТ и повишаване самообразованието си. Др. Божков получи клас-квалификация II степен.
Възпитателната работа се провеждаше в чест на 50 годишнината от септемврийското въстание  23 година, 100 години от обесването на В. Левски и седма димитровска експедиция. Мероприятията провеждани в чест на тези годишнини допринесоха за  утвърждаване на българщината у ученици и родители.
Учебната година приключи с успех добър (4,12). Всички ученици от VIII клас с изключение на един завършиха успешно основното си образование. Почти всички момчета продължиха образованието си в по-горна степен училище. От девойките шест (Радуна Кепчелюва, Ягода Цанкова, Лидия Чикерова, Емилия Келчева, Теменушка Мазълова и Дуня Баръмова) намериха сили да се преборят с фанатизма на родителите и отидоха да се учат по-нагоре. Първите три в ПГ Велинград, а другите три в СПТУ по текстил в Пазарджик.
Продължаваше работата по възстановяване на българските имена. Имаше ученици, които въздействуваха и на родителите си в тази насока.
Беше съборена старата училищна сграда (до джамията) с което се отвори площада пред културния дом и Съвета.
През тази учебна година се построи нова ограда на училищния двор и декоративна чешма.
Зъвършиха средното си образование Албена Келчева и Манушка Цанкова.
Зам.директора на училището беше награден с орден „Кирил и Методий“ III ст.

Записал: зам. директор Л. Бахчевански

 

 

Бележки и коментари