СОУ "Методий Драгинов"

1970-1971 учебна година

Подготовката на новата учебна година започна с приключването на старата. Още в началото на учебните занятия всички ученици бяха прибрани.
                Броят на паралелките в началния курс се увеличи с един брой и станаха 12, а в средния 10.
                Учебно-възпитателната работа се провеждаше в духа на решенията на ЦК на БКП по образованието за достойна среща на Х конгрес на БКП, 80 годишнината от създаването на Партията и 90 годишнината от рождението на Г. Димитров, също така във връзка с решенията на секретариата на ЦК на БКП за работа сред българите изповядващи мохамеданска вяра.
                Много ученици след завършването на VIII кл. Отидоха да се учат по-нагоре. Между тях са и девойките Айка Кичикова, която се записа в гимназията Велинград и Айше Десизова, която намери сили в себе си и избяга да се учи в Пловдив въпреки нежеланието на родители й.
                Възпитателната дейност се провеждаше в духа на горе споменатите годишнини. Така още през м. септември се чествува рождения ден на пионерската организация – 23. IX., годишнината от образуването на пионерските отряди в IV-те класове и се приеха третокласници за пионери.
                Проведоха се много рецитали, двубои, лекоатлетически състезания и други.
Младежкия празник – посрещане на пролетта, се организира мн. Добре, като бяха поканени за тържеството представители на редакция „септемврийче“ и радио „София“. На празника се пяха местни народни песни, разказваха се легенди събрани от учениците доказващи българския произход на това население.
През годината се провеждаха традиционните тържества – откриване на учебната година, патрона на училището и раздаване свидетелствата на завършващите VIII кл.
                За сплотяване на колективите и опознаване на родината се проведоха екскурзии с почти всички ученици.
В училището се изгради клуб по наука и техника, който ръководеше извънкласната дейност на учениците.
За пръв път в училището през месец ноември 1970 г. по настояване на училищното ръководство и обществения съвет беше закупен медна духова музика от ГОНС Велинград. Ръководител на същата беше определена гр. Грета Кадьова учителка по пеене.
По решение на обществения съвет се даде предложения пред ГОНС Велинград за смяна на името на селото и се преименува от с. Корово в с. Драгиново, което се утвърди с Указ  на президиума на Народното събрание от м. юли 1971 г. За отбелязване е, че някои от местните ръковод0ители на обществени организации и учители – Мустафа Джураков, Асан Пехливанов, Мустафа Чикеров, Мустафа Налбантов и Асан Маджровбяха против сменяване името на селото.
Записал: зам. директор Л. Бахчевански

Бележки и коментари