СОУ "Методий Драгинов"

1969-1970 учебна година

Подготовката на учебната година започна от месец април 69г. Всички ученици още през месец май бяха снабдени с необходимите учебни помагала. Проведоха се редица мероприятия с родителите в резултат на което още в първите учебни дни всички ученици бяха прибрани и док рая на учебната година нямаше безпричинно отпаднали. Помощ в тази насока ни оказваше обществения съвет, който е заслушвал информации от ръководството на училището.
                         Учебната година започна с традиционното тържество на 14.IX.69 г. с богата литературно-музикална програма. Приветствие към родителите и учениците поднесе др. Тодор Пеев представител на ГК на БКП и ГОНС Велинград.
                         Цялата учебна работа през годината се осъществяваше в духа на решенията на Юлския пленум на ЦК на БКП за преустройство на образованието в нашата страна. В резултат на добрата работа процента на оставащите ученици е: за началния курс 3,5 %, а за средния 3 %. Много ученици отидоха да учат в по-горна степен училища. Още две девойки – Айша Мустафова Келчева завършила с отличен (6) и Мехрема Исуфова Караасанова преодоляха старите предразсъдъци на близките си и отидоха да учат в СПУ Велинград.
                Възпитателната дейност в училището се провеждаше под знака на славния юбилей – 100 години от рождението на Владимир Илич Ленин и 25 годишнината от победата над фашизма.
                По отряди и в извънкласните форми на работа се разви много добра дейност. Проведоха се рецитали, вечери, писаха се много писма до местата където е живял Ленин и с материалите получени от там се направи богата изложба, която се използвуваше за създаване на любов у учениците към СССР и другите социалистически страни. Най-добре работиха клуба на „Интернационалната дружба“ с ръководител др. Кьосева и кръжока по математика с р-л Крум Божков.
                При отчитане на съревнованието „Ленински искри“ дружината ни се нареди на първо място в окръга и двама пионери – Мустафа Налбантов и Асан Бакърджиев бяха изпратени на пионерски лагер-школа край село Равда.
                При отчитане дейността на клубовете „Наука и техника“ ГК на ДКМС Велинград награди др. Божков и учениците Асан Бакърджиев и Асан Манушев за добра кръжочна дейност.
                Учебната година завърши с раздаване свидетелства на завършващите VIII клас на общоселско тържество.
Записал: зам. директор Л. Бахчевански

Бележки и коментари