СОУ "Методий Драгинов"

1968-1969 учебна година

Учебните занимания започнаха при нормална обстановка още в началото на учебната година. Това е резултат от отрано започналата работа по подготовката и отпочването на учебната година. Още в края на 67/68 година бе приет план и в резултат на извършената работа – снабдяване на учениците с учебници и учебни пособия, обхождане домовете на учениците, контролното събиране, срещите на комисията по прибирането с родители, които имат нехайно отношение към училището, разясняване Правилника за задължителното образование и наредба № 15 на ОНС, всички ученици бяха прибрани.
На 14.IX., както всяка година по случай откриването на учебната година се проведе общоселско събрание с богата литературно-музикална програма, подготвена от учениците. Приветствие поднесе и члена на бюрото на ГК на БКП др. Т. Пеев, който се обърна към родителите  с думите: „за да завършат вашите ученици успешно е необходимо да знаят, а това ще стане когато посещават редовно учебните занятия. Към онези родители, които не изпращат децата си на училище трябва да се прилага Наказателния кодекс“. Така бе направена голяма разгласа  за отпочването на новата учебна година.
                На 15 септември по най-тържествен начин бяха посрещнати най-малките ученици – първокласниците и децата от детската градина.
През годината укрепна още повече връзката между училище и семейство. По предварително изготвен план на родителските срещи се изнесоха педагогически беседи от др. др. Тодоров, Делиев и Оскова. В същия дух се провеждаха и класните родителски срещи.
                                                                                                                                                                                                                           Все повече родители участвуват в провежданите екскурзии с учениците, което спомага за правилното патриотично възпитание на ученици и родители.
                         През годината продължи работата по съревнованието „За тебе Родино винаги готови“ и операция „Българска слава“ в чест на трите юбилейни годишнини.
Във връзка с това се проведоха срещи с другарите: Цветанов, Гинчев и сем. Алексиеви, с родителите на Гина и Георги Господинови, Мария Папаркова, Васил Содев, Димитър Делиев и други.
                         По звена и в дружината се проведе състезание-двубой „За тебе родино винаги готови“ с въпроси от историята на пионерската организация, БНА и 25 годишнината от Девети септември.
                                                                                  Проведоха се  походи  до Техеран, Кладова и Бузлуджа.
При заключителния етап в гр. Брацигово дружината бе наградена от ОК на ДКМС.
                         В чест на 25 годишнината от Девети септември и 70 годишнината от рождението на Хр. Смирненски се проведоха рецитали. На окръжния рецитал за Хр. Смирненски пионерката А. Делсизова от VI клас се представи мн. добре със стихотворението „Йохан“ и получи специалната награда на журито.
                         В края на учебната година по решение на ГК на БКП директора на училището др. Сл. Содев бе освободен и назначен за директор в I-во осн. у-ще Велинград. За директор на училището бе назначен Сл. Гугалов и за зам. директор др. Леонид Бахчевански.
Учителският колектив тържествено изпрати старият директор, който е прослужил в училището 21 години.
                         В чест на 25 годишнината от Социалистическата революция учителският колектив бе награден с почетна грамота от ЦСНС за постигнатите успехи в учебно-възпитателната работа.

Записал: зам. директор Л. Бахчевански

Бележки и коментари