СОУ "Методий Драгинов"

1967-1968 учебна година

Учебните занятия започнаха организирано. Всички ученици още първите дни бяха прибрани. През цялата година се поддържаше здрава връзка с родителите – провеждаха се срещи по класове, общоучилищни, посещаваха се домовете, провеждаха се екскурзии, чествуваха се рождени дни и др.
                Училището организирано проведе чествуването 90 годишнината от Освобождението – рецитали, театрални програми, екскурзии до исторически места, като всички мероприятия бяха свързани с главната патриотична тема: „Пет века българин глава не склони“. Съревнованието завърши с провеждане на исторически двубой. Най-добрите наши пионери проведоха двубой с пионерите от Велинград и бяха класирани на първо място.
                При отчитането на съревнованието „Дружба навеки“ и викторината  „Познавате ли родината на Ленин“ отряд „Детелина  Минчева“ от нашата дружина, с ръководител др. Крум Божков, бе награден с вимпел, диплом и грамофон, а отрядния председател Айше Келчева с екскурзия до Москва и Ленинград с „Влака на дружбата“.
                Изпращането и посрещането на Айше Келчева бе тържествено проведено с участието на всички пионери при училището и се използува за укрепване дружбата със съветските пионери.
                През годината нашите пионери се включиха в съревнованието „За тебе родино, винаги готови“ посветено на трите юбилейни годишнини 25 год. на соц. р-ция, 25 год. БНА и 25 год. ДПО „С/че“ и в операция „Българска слава“, като се изгради специализиран батальон „В. Левски“ с командир майор от МВР др. Пехливанов, с три специализирани отряда: „Антонивановци“, с ръководител Крум Божков, „Петко войвода“ с ръководител Хр. Кантарев и „Аспаруховци“ с ръководител К. Бистрикова.
                Колективът ни се срещна с учителския колектив при училището с. Беден, който бе поканен да присъствува на патронния празник на училището. Срещата премина при дружеска обстановка, като се обмени опит и дружбата между двата колектива се укрепи още повече.
Написал: зам. директор Сл. Гугалов

Бележки и коментари