СОУ "Методий Драгинов"

1966-1967 учебна година

Подготовката на новата учебна година започна още в края на старата. Всички учители предварително обходиха домовете на учениците, събраха пари за учебници и учебни помагала. Бе изграден организационен комитет с представители на всички масови организации, който проведе разяснителна работа, особено с онези родители, които очертаваха като нехайни към учебното дело. В селището на широк фронт се разясни Наредба №15 на ОНС – П-к – проведоха се 20 събрания по райони с участието на всички учители.
                14-ти септември действително се превърна в голям празник за селото във връзка със започване на новата учебна година. Тържествената вечер, на която присъствува и председателя на ГОНС – В-д се превърна в една внушителна разгласа за започване на новата учебна година
                В резултат на извършената разяснителна работа на 15.IX. се явиха всички ученици, които посрещнаха и дадоха път на най-малките – първокласниците.
                Още в началото на учебната година целият учителски колектив заработи с учащи и родители за  достойно посрещане IX конгрес на БКП. Проведе се рецитал за Партията в чест на  IX конгрес.
                Учениците от III-ти клас бяха приети за пионери в историческото селище Перущица.
                Интересно събитие през годината бе въвеждането на нова традиция, свързана с посрещането на пролетта и изпращането на зимата. Това посрещане на пролетта, което става на 140-ия ден след Димитровден (27 март) се провежда по своеобразен начин – моми и момци ходят в гората да берат здравец, правят люлки, пеят песни и вечер провеждат седенки по махали.
                За първи път комсомолците от осми клас проявиха инициатива организирано да проведат възпроизвеждане на онази битова обстановка при която с провеждане пролетния празник преди години. Инициативата на учениците бе подкрепена от учителския колектив и съвместно с комсомолското  дружество и читалището в селото се подготви битова програма изпълнена с патриотично съдържание и самия ден се превърна в истински младежки празник за цялото село и завърши с народни веселия и хора. Тази форма за възпитателно въздействие се оказа много подходяща и се утвърди като една трайна традиция за патриотичното възпитание на цялото население
                За подобряване на учебно-възпитателната работа и обмяна на опит учителският колектив се свърза с учителския колектив в с. Беден – окр. Смолянски. Всички учители при училището ни с разрешение на отдел „Народна просвета“ гр. Пазадржик направиха двудневно посещение на училището в Беден по предварително изготвена програма. Бяха обменени мисли по използуване на подходящи форми за  осъществяването на патриотичното възпитание, особен за работата по националното осъзнаване.
                В чест на 50 год. от ВОСР пионерите от училището се включиха в съревноваванието „Дружба навеки“. Най-добра дейност – проучвателна, събирателна, срещи с ветерани от революцията, кореспонденция с ГК на Комсомола и пионери от градовете герои, в-к „Пионерска правда“, с близки на загинали герои и др. прояви отрядът на Крум Божков – „Детелина Минчева“, VI а кл. Същият отряд участвуваше във викторината „Познавате ли родината на Ленин“.
Написал: зам. директор Сл. Гугалов

Бележки и коментари