СОУ "Методий Драгинов"

1965-1966 учебна година

Учебните занятия започнаха при нормална обстановка още в началото на учебната година. Всички ученици бяха прибрани и задържани, за което голяма роля изиграха много подходящите форми на работа с родители и ученици, за които е писано в миналите учебни години.
                През настоящата учебна година учениците продължиха да работят по набиране средства за построяването на парахода „Радецки“.  Пионерската дружина  внесе 248 лв. От училището имаше представител в националния сбор посветен на Априлското въстание и слизането на Ботевата чета, който след завръщането си разказа пред всички пионери впечатленията си.
                В дружината се проведе рецитал за Ботев, а също така и преглед на художествената самодейност по надпяване, танци, хора и сценки. На фестивала в Пазарджик училището се представи със сценка и се класира като отличник.
                През годината училището взе активно участие в подготовката и провеждането на пионерския сбор на тема: „Обичам те, моя мила Родино“. На сбора взеха участие пионери от Благоевградски, Смолянски, Кърджалийски и Пазарджишки райони. Във връзка с темата на сбора на пионерите в училището бе поставена задача да издирват и записват народни песни, легенди, предани, описания на обичаи, имена на местности, фамилни имена и други все във връзка с националното осъзнаване.
                Бе подготвена едноактна пиеска „Истинат“, съдържанието на която отговаряше на темата. На самия сбор за дружинен председател на сбоната пионерска дружина от Пазарджишки окръг бе избран пионерът Байрям Ас. Кичилилиев от нашето училище. Театралният колектив се представи много добре и бе заснет и предаван по българската телевизия.
                За патриотичното възпитание през годината се проведоха екскурзии до исторически места като Батак, Брацигово, Карлово, Свищов, Търново, Русе, Шипка и други .
                Учебната година завърши с общ успех 4,01 и два класа с пълна  успеваемост на  Мария Г. Кадинова и Ал. Ст. Ушев.
                Свидетелствата за завършено основно образование се раздадоха тържествено на открито пред цялото население.
                На лагер през лятото бяха изпратени 20 пионери на море и 4 на оздравителен лагер.
Написал: зам. директор Сл. Гугалов

Бележки и коментари