СОУ "Методий Драгинов"

1964-1965 учебна година

Традиционното откриване на учебната година стана на 14 септември вечерта с подходяща програма пред цялото население. На тържеството присъствува председателя на ГОНС гр. Велинград, който от името на изпълкома направи приветствие и призова всички родители да изпращат редовно децата си на училище.
                На 15 септември най-тържествено бяха приети първокласниците, които с песни и цветя прекрачиха училищния праг. Всички подлежащи ученици бяха прибрани.
                През годината учителския колектив заработи още повече за патриотичното възпитание и национално осъзнаване на ученици и родители. Още в началото на 1964 година се прие план съгласуван с ГК на БКП и МНП за тържествено честване 5о годишнината на училището. Чествуването на бе определено да се проведе на 17 май, но по решение на МНП, ОК на БКП и ГК на БКП се реши същото да се проведе на12.Х.1964 година с цел чествуването да се превърне в голям събор на цяла бивша Велинградска околия и се използува главно за националното осъзнаване на българите мохамедани.
                Тържеството наистина се превърна в голям събор, на който присъствуваха представители на МНП, ОК на БКП, ГК на БКП, ОНС, ОК на ДКМС, ГК на ОФ, бивши учители и много гости от района. Бяха организирани състезания по лека атлетика, конни надбягвания, литературни и музикални програми от училището, а също и от пионери на другите училища. Бе уредена богата изложба на ученическото творчество..
                Училището бе наградено с орден „Кирил и Методий“ II степен, киномашина, учебни помагала и много други предмети за обогатяване на материалната база.
                През годината създадените традиции се укрепиха още повече и се използуваха за подобряване на учебната и възпитателна работа.
Написал: зам. директор Сл. Гугалов

 

 

 

Бележки и коментари