СОУ "Методий Драгинов"

 

1963-1964 учебна година

Учебните занятия започнаха организирано още от първия учебен ден, като се използува и старото училище, където бе обзаведена и работилница по дървообработване с машинно отделение и шев.
През тази учебна година се откри и 8 клас – основното образование в село Корово стана осмокласно.
Брой на  учениците 567.
Начален курс – 11 паралелки
Среден курс – 8 паралелки
Полудневни детски градини – 2 групи
Занимални – 2 групи
Вечерен курс – V кл. – 1 паралелка и VIII кл. – 1.
                През учебната година учителския колектив обмени опит по патриотичното и атеистично възпитание на уч-те, като за целта в училището по решение на отдел „Народна просвета при ОНС гр. Пазарджик, се проведе съвещание с директорите от Пещерски и Велинградски райони. Бяха посетени уроци в началния и среден курс след които се изнесе доклад на тема: „Как учителския колектив работи за формиране на българско национално съзнание у учениците“. По решение на МНП през същата година училището взе активно участие на съвещанието в гр. Смолян по въпросите на патриотичното и атеистичното възпитание на учениците от българо-мохамеданските райони. На това съвещание директорът на училището изнесе доклад на същата тема.
                На 20. VI.1964 г. вечерта се проведе голямо тържество на открито, на което присъствува почти цялото население. При тържествена обстановка бяха раздадени свидетелствата на първия випуск ученици завършващи VIII клас от дневното и вечерно училище. С това се сложи начало на още една хубава традиция свързана с приобщаване на ученици и родители към родното училище.
Написал: зам. директор Сл. Гугалов

Бележки и коментари