СОУ "Методий Драгинов"

 

1962-1963 учебна година

Учебните занятия започнаха на 15.IX.1962 год. Явиха се почти всички ученици. Учебните занимания още от първия учебен ден започнаха в новата училищна сграда, която бе завършена през месец август 1962 год. Разкрита бе още една група полудневна детска градина.
Написал: директор Сл. Содев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бележки и коментари