СОУ "Методий Драгинов"

1960-1961 учебна година

Учебните занятия започнаха на 15 септември. Бяха прибрани всички ученици. На 5.X. 1960 г. започна строителството на новото училище. Сложиха се основите само на едното крило, в което има 10 класни стаи, три помещения за канцеларии и др. в долния етаж, две помещения в горния етаж за библиотека и учителска стая. В избения етаж пет помещения – две за работилница по трудово обучение и три за складове.
                Останалите две крила, в които е предвидено парно помещение, физкултурен салон и кабинети бяха отложени.
През същата година борбата против верския фанатизъм която сред учениците, техните и сред техните родители продължава.
                Всички ученички идват с ученически престилки. През тази учебна година за първи път от селото излиза девойка да се учи във Велинград Средно политехническо училище. Това е ученичката Фатиме Хаджиасанова.
Зам. Директора на училището Осман Осм Бакърджев местен кадър бе наказан от СК на БКП със снемане като зам-директор и привеждане от п. член в к.п. член, поради това, че е допуснал детето му да бъде обрязано от самозвани хирурзи (бербери).
                За укрепване на  общоучилищния колектив, училищното ръководство, (не се чете) пионерската организация укрепва и развива художествената самодейност сред учениците.
                На изгледа във Велинград училището бе класирано в първите места получи 300 лева награда. Индивидуални изпълнители участваха на прегледа в гр. Пазарджик.
Патрона на училището се чествува при голяма тържественост. В двора на училището пред почти цялото население в селото бе изнесена богата литературна програма във връчка с националното осъзнаване  на българите мюсюлмани.
                През тази година се сложи началото на още една традиция в училището – провеждане наобитутиентска вечер с учениците завършващи VIIклас
Същагта година бе разкрита полудневна детска градина – една група с 30 деца
Строителството на училището през тази година не спря. Всички ученици в часовете по обществено полезен труд изнасяха тухли и допринесоха много за по-бързото строителство. Покрива на училището бе сложен в първата половина на септември 1961 г.
Записал: зам. Директор Олег Бакърджиев, Сл. Содев

Бележки и коментари