СОУ "Методий Драгинов"

1959-1960 учебна година

През учебната 1959/1960 год. вече идват група техници и проектанти, които донесоха проекта за новото училище. През същата учебна година в училището постъпва и първия местен прогимназиален редовен учител Осман Осм. Бакърджиев, който завърши учителския институт „Тодор Самодумов“ в гр. Пловдив със специалност български език.
Записал: зам. Директор Олег Бакърджиев
Учебната 1959/1960 год. започва навреме. Още на 1.IX. всички учители идват в училище и започва усилена подготовка за  навременно прибиране подлежащите ученици. На 15.IX. започва учебната година с напълно прибрани ученици. Заниманията се водят на две смени – преди и след обед. За разлика от другите учебни години към училището се отваря занималня и трапезария, в която се хранят безплатно 50 (петдесет) ученици, а след това си подготвят уроците в занималнята за следващия ден. Назначена е възпитателка, която ръководи заниманията на учениците. Подготовката за построяване наново училище продължава. Учебните срокове завършват успешно. Учениците все повече и повече овладяват политехнизма. С помощта на учениците и ръководителя на кръжока по физика Летаф Ибраимов редовен прогимназиален учител – родом от с Плетена Г-делчевско през учебната година се изработват уреди и помагала за около три хиляди лева.
През учебната 1959/1960 год. се случва и друго важно събитие в училището. Настъпва повратен момент, когато в селото започва разбулване и изоставяне на старото женско облекло – фередже и ашмак.
В училището болшинството от ученичките  си ушиват манти с бели якички  и ходят без яшмак и престилки (фусти).
Учебната година завършва навреме и успешно. През лятната ваканция се отваря детска градина, в която се събират децата на Коровчани – членове на ТКЗС. През месец юни идва багер от Пазарджишко строително обединение и изкопава основите на училището, което ще се строи.
Записал: зам. Директор Олег Бакърджиев

 

Бележки и коментари