СОУ "Методий Драгинов"

 

1956-1957 учебна година

                Учебната 1957/58 год. започва навреме. През тази учебна година се слага едно прекрасно начало – да се празнува патрона на училището Методий Драгинов. През тази година също така за пръв път в с. Корово се основава ТКЗС (трудово кооперативно земеделско стопанство), което откъсва хората от частната собственост и изиграва културна революция в селото. Хората започват да работят колективно земята. Бригади от девойки и младежи посещават Велинград и др.
                В края на учебната година през м. юни 1957 год. заваляват силни дъждове. Три дни и три нощи непрекъснато вали. В резултат на това реката, която тече покрай училището приижда и завлича моста. Водата нахлува в училищния двор и стаята, която се намира в най-южната част на училището и е до дерето беше отнесена половината. А същата година беше възстановена. От същото наводнение пострадаха 2 (две) къщи от Новия квартал – отатък моста.

 

 

 

 

 

 

 

Бележки и коментари