СОУ "Методий Драгинов"

1954-1955 година

Записано в настоящата летописна книга

(започната в края на 50-те години на ХХ век)

 

През учебните 1953-1954 -1955 година учителският колектив в с. Корово сложи началото на едно прекрасно дело – започна и с успех се организира театрална и танцова група. А също така и оркестър от тамбури.

 

Записано в третата летописна книга

(води се от 1948 до 1955 г.; съхранява се в Държавен архив - гр. Пазарджик)

1.IX.1954.:
                Първият учебен ден от новата учебна година започна с кратко тържество, след което започнаха редовни занятия. Учителския персонал бе подменен, понеже учителите Давид А. Аспов, Зорка Д. Аспова и Юсеин Юлиманов Рамаданов бяха назначени за такива във Велинград кв. Чепино. На техни места постъпиха следните учители: Величка Семерджиева – редовна начална учителка, Мустафа Осм. Келчов – ред. начален учител и Йордан Стоянов Мачев – нередовен прогимназиален учител. Редовната начална учителка понеже бее в отпуск от началото на учебната година на нейно място за замесник бе назначена Иванка Истакова която стоя д о завръщането на Влахова 27 Х 1954г.
Нов дружинен ръководител също бе назначен и това бе Ангел Янков Клешков.
9.IX.:
                Честването 9.IX.944 г. бе тържествено отпразднуван като учители и ученици взеха участие в манифестацията.
                11.XII.:
                На 11.XII. встъпи в длъжност заместник учител Миладина Б. Синапова на разболялата се учителка Кремена Васева.
                21.XII.:
                Поради болест на Пенка Б. Влахова бе даден отпуск и бе назначена с заповед 6051 за заместник учител Радка Дим Кирянова нер.начална учителка.
                23.XII.:
                От тази дата бе отворен курс за неграмотни младежи донаборници с ръководител Йордан Стоянов Мачев, който курс завърши 8 курсиста.
                1.III.:
                От тази дата встъпи в длъжност нова учителка – Величка Ник. Шулева на мястото на уволнилата се до края на годината Пенка Влахова. Заместничката ? Радка Кирянова също бе освободена от длъжност заместник учител.
                12.III.:
                На мястото на освободената от длъжност учителка Кремена Васева с зап. 1111, бе назначена до края на годината Миладина Синапова.

Бележки и коментари