СОУ "Методий Драгинов"

1953-1954 година

Записано в третата летописна книга

(води се от 1948 до 1955 г.; съхранява се в Държавен архив - гр. Пазарджик)

1.IX. :
                Новата учебна година започна на 1-ви септември с кратко тържество след което започнаха занятия по ред. програма.
                Учителския персонал бе следния:
                1.Владимир Дим. Стоянов – директор
                2.Милка Георгиева Мавров нач.уч-ка
                3.Иордана Иванова Лекова нач.уч-ка
                4.Недялка Йорданова Георгиева нач.уч-ка
                5.Сетка Крумова Карова нач.уч-ка
                6.Пенка Бож. Влахова нач.уч-ка
                7.Зорка Давидова Аспова нач.уч-ка
                8.Юсеин Юлиманов Рамаданов нач.уч-л
                9.Стойка Дим. Шулева нач.уч-ка
                10.Давид Ангелов Аспов прог.уч-л
                11.Славчо Георгиев Содев прог уч-л
                12.Кремена Георгиева Васева прог.уч-ка
                13.Ганка Стоянова Георгиева др.р-л

 

 

 

 

Бележки и коментари