СОУ "Методий Драгинов"

1952-1953 година

Записано в третата летописна книга

(води се от 1948 до 1955 г.; съхранява се в Държавен архив - гр. Пазарджик)

1.IX.:
През тази учебна година учебните занятия започнаха от 1.IX. На този ден се изнесе кратка литер. музик. програма и слово от директора. Веднага след тържеството започнаха редовни учебни занятия при пълен брой часове.
За тази учебна година по местата си останаха миналогодишни учители и както следва:
1.Владимир Дим. Стоянов – начален учител
2.Бинка Владим. Стоявнова – начален учител
3.Милка Георгиева Маврова – начален учител
4.Иордана Иванова Лекова – начален учител
5.Славчо Георг. Содев – прогимн. учител
6.Пенка Божкова Влахова – начален учител
На мястото на напусналите бяха назначени следните учители:
1.Нелялка Йорд. Бокова – ред. нач. учителка
2.Юсеин Юлиманов Рамаданов – ред. нач. учителка
3.Зорка Давидова Асенова – ред. нач. учителка
4. Давид Ангелов Аспов ред прог. Учител
5 Кремена Георгиева Васева
6.Иван Василев Ташев
Поради увеличаване на учит. персонал бяха назначени от гореизброените учители:
1).Зорка Давидова Аспова от 18 IX 1952 г.
2. Иван Василев Ташев от 9 Х 952

Да се води редовно. 7.Х.953 год. Окол Учил инспектор: (подпис)

 

 

Бележки и коментари