СОУ "Методий Драгинов"

1950-1951 учебна година

Записано в настоящата летописна книга

(започната в края на 50-те години на ХХ век)

За пръв път през учебната 1950/1951 год. завършват VII клас и момичета. През тази учебна година вече завършват първите ученици изпратени да учат в Пловдив. А това са Осман Осм. Бакърджиев и Салих Сали Байрямов.

 

Записано в третата летописна книга

(води се от 1948 до 1955 г.; съхранява се в Държавен архив - гр. Пазарджик)

5.IX.:
Днес 5.IX.1950 год. се отвори нар. основно училище „М. Драгинов“ с. Корово като на учениците се говори за предстоящата учебна година от учителя Владимир Дим. Стоянов. На тази дата бяха по местата си новоназначените учители: Владимир Дим. Стоянов, Бинка Влад Димитрова, Мика Г. Маврова – редовни учители и Величка Сл. Содев, Детелина Петрова Симеонова, Йордана Ив. Лекова – нередовни учители.
От миналогодишните учители не са останали нито един.
11.IХ.:
Днес 11.IX.1950 г. встъпи в длъжност Александър Масларов – редовен прогимназиален учител. До тази дата учителите са посетели няколко пъти домовете на учениците, които не посещават училище и са ги поканили да сторят това.
14.IX.:
На 14 (или 18 бел. ред) год. учителя Владимир Д. Стоянов встъпи в длъжност директор
Трябваше да пиша по рано, че учителите с учениците си взеха участие в отпразнуването на 9 .IX.
На 20.IX. училището ни беше посетено от др. учил. инспектор Баев, който направи административна ревизия и даде напътствия и препоръки за бъдещата ни дейност.
Днес 28.IX.1950 год. встъпи в длъжност като нередовна учителка Анка Иванова Содева.
28.XII.950:
Днес постъпи ново назначение учител Кузман Асенов Козарев на мястото на учителката Росица Иванова Кривошиева. Която подаде оставка по причина има малко дете.

Бележки и коментари