СОУ "Методий Драгинов"

1948-1949 учебна година

Записано в настоящата летописна книга

(започната в края на 50-те години на ХХ век)

 

                През учебната 48 и 49 год. Работата в училището върви по същия ред – все още не могат да се приберат и задържат в училище всички ученици.

 

Записано в третата летописна книга

(води се от 1948 до 1955 г.; съхранява се в Държавен архив - гр. Пазарджик)

15.IX.1948г.:
                На 15.IX.1948 год. училищният звънец прикани малките палавци към училище. В началото училището се водеше с непълен персонал – само от пет души , който в последствие се попълни. Учители бяха: Любица Ал Терзиева, Величка К. Пашова, Лилка, Катя Ушева, Сл. Илинова от кв. Каменица и Мара В. Ганчева и Катя Тодорова от Кв. Лъджене. Всички нередовни учители.
                1.Х.1948:
                На 1.Х.1948 год. встъпи в длъжност Димитър П. Златев от кв. Лъджене – Велинграду на 7.Х.1948 год встъпи в длъжност Борислаф П. Дивидиев от кв. Чепино – Велинград. Постепено учителския персонал започна да се увеличава.
                На 9.Х.1948 го0 учителката Иванка Г. Цветанова. От 11 до 18.I.1948 го0 учениците бяха разпуснати за праздника им „Корбан-байрам“.
                1.XI.1948:
                На 1.XI. 1948 год. учителката Катя Тодорова от кв. Лъджене напустна длъжността си, защото не хареса никак тази професия. Същият ден встъпи в  длъжност Блага Хр. Влахова от кв. Каменица – Велинград. На 3.XI 1948 го0 учителката Любица Ал. Терзиева получи заповед за встъпване в длъжност – Директор – нередовна учителка. Тази учебна година се предвиди две увеличения, които места се заеха от учителите Йордана Хр. Ушева и Георги Ник. Узунов. На учителите се създаде доста разнообразна работа. Те са задължени да бъдат по местата си, където да бъдат в връзка с ученици и родители и да работят с народностен дух. На 3, 4, 5, и 6 .XI. 1948 го0 учителят Борислав П. Дивизиев замина за София да закупи портрети и други учебни помагала.
                1.XII.1948 г.:
                На 2. XII. 1948 г Другаря Околийски училищен Инспектор посети училището ни и ревизира всички учители. Другаря Инспектор остана доволен от работата на учителите. След ревизията на всички учители Другаря Инспектор направи конференция с всички учители при училището в връзка с работата. На 4 декемврий вечерта Другаря Инспектор заедно с всичките учители си замина.
                Трябва да се отбележи, че на 18.XI.1948 г. де откри вечерно училище респективно вечерна прогимназия за възрастни Iви курс. Лектори в вечерната прогимназия са следните учители: Мара Б. Ганчева, Лилка Хр. Илинова и Йордана Хр. Ушева.
                На 6.XII.1948 го0 учителите заедно с председателя на сел-съвета имаха заседание относно разгледаха окръжното за ограмотяване на неграмотните. Също избра се комитет в който влизат представители от всички организации които комитет се грижи за набиране на неграмотни.
                На 10.XII. 1948 го0 учителите от с. Корово бяха поканени на заседание с учителите от кв. Каменица – Велинград на дневен ред.
1.Възникнали въпроси
Един от възникналите въпроси, който силно вълнуваше учителите от Каменското училище беше – колко дни и кога да посетят Коровската колегия. След размяна на мнения и изказвания от страна на двете колегии се взе следното решение:
Всеки учител от Каменската колегия да посети три пъти Коровската колегия изнесе показни лекции по отделения и класове.
На 10.XII.1948 год. в училището пристигна общинският лекар от кв. Каменица – Велинград ,с влизането му в училищният двор всички ученици избягаха и занятията се прекъснаха.
На 13.XII.1948 г. посети у-то ни другаря Дждраков и влезе в час в IIотд по четене при у-та В. Пашова.
На 13.XII.1948 г. след обяд към 4 ч. в училището пристигна анкетна комисия от министерски пратеници за да видят условията и да включат Корово в 38-то ми-ко постановление.
15.XII.48:
Другаря Ждраков изнесе в II отд. Практическа лекция по смятане и предметно учение.
20.XII.48.:
Д-ря Стойков
22.XII.48 г.:
Д-ря Велчев изнесе лекции в III кл. По химия и физика в II клас.
23.XII.48:
Другаря Димитров изнесе лекция в II клас по аритметика и геометрия.
24.XII.48:
Другарката В. Карова изнесе лекции в III клас по френски език и български език в II клас.
25.XII.48.:
Другаря Стойков изнесе лекции български език и география в I клас.
26.I.49.:
Се откри курс за неграмотни, който курс се посещава от 25 курсиста.
8.III.49:
В чест на този ден се основа женско дружество от директора на уч-то Любица Ал. Терзиева. Записаха се 31 жени.
30.V.:
На 28 май учениците от първоначалното училище бяха разпуснати, като изпълниха кратка литературна програма.
20.VI.:
Учебната година завърши. Минаващите ученици с радост дойдоха да си получат свидетелствата.
Ние всички учители които вложихме маса усилия пожелаваме за напред минаващите ученици да бъдат все  повече и повече, особено третокласниците които допринасят много за издигането на селото.


26.VI.1949 год.
с. Корово     Директор: (подпис)

Бележки и коментари