СОУ "Методий Драгинов"

1947-1948 учебна година

Записано в настоящата летописна книга

(започната в края на 50-те години на ХХ век)

През учебната 1947/1948 година младият учителски колектив продължава да работи упорито не само с учениците, но и с техните родители.

                По желание на по-възрастни ученици, отдавна завършили IV клас (отделение) се открива вечерна организация с участвуващи 17 (седемнадесет) човека. Накрая на учебната 48 год. през м. май под ръководството на учителите зе пръв път се организира екскурзия с маршрут: Велинград, Пловдив – Левскиград – Калофер – Вазовград и Ст. Загора – Сливен – Бургас – Пловдив – Велинград. На път за Велинград учениците се отбиват при техните по-големи другари, които учат по това време в Българомохамеданската гимназия „Мехмед Синап“ в гр. Пловдив.

                Тази екскурзия изиграва голяма роля за опознаването на учениците се нашата родина, като по такъв начин те разбраха, че това което учат от учебника е истина. Учениците по-нататък се сплотяват в здрав колектив и започват още повече да вярват на това, което техните учители им разказват в час. По това време момичетата учат само до VI клас и не успяват да завършат VII клас. Все още под влияние на фанатистите си родители ученичките  стоят в клас със забрадки.

 

Записано във втората летописна книга

(води се от 1941 до 1948 г.; съхранява се в Държавен архив - гр. Пазарджик)

15.IX.1947 г.:
                На 15 септември започнаха редовните учебни занятия.
                Учителите от миналата учебна година: Катерина Ст. Шулева, Иван Цойянов, Стоян Апостолов, Лиляна Драева и Динка Даскалова не бяха вече учители в това училище, или по право, - някои от тях отидоха да следват за редовни прогимназиални учители, едни се преместиха в други села, а трети се отказаха от учителството. На тяхно място бяха назначени:
                Катерина Ямакова, Христо Шулев, Янка Ст. Русева, Магдалина Караджова, Величка Пашова и Богдана Пенкина. Редовни учители бяха само Димитров и Пенкина. Димитров беше в тримесечен отпуск – по болест. Директор нямаше. Зам. Директор беше учителката Вела Т. Водева.
                3.XII.1947 г.:
                Отвори се ученическа трапезария, която се хранеха шестдесет и пет ученика. Това даде добър резултат –учениците посещаваха по-редовно училището.
                16.I.1947 г.:
                Получи се заповед, с която за и.д. сред. директор бе назначен учителя Славчо Георг. Содев.
На Димитър П. Димитров бе разрешен отще един път тримесечен отпуск. Учениците му се обучаваха от Вела Водева.
                31.III. 1948 г.:
                След подходящо слово изнесено от директора пред учениците от вечерната прогимназия – II курс, учебните занятия бяха прекратени. От 5 април до 11 с.м. бяха проведени изпитите. От 20 ученика завършиха 17. Или диплома взеха 17 – трима останаха за есенната сесия
                1.VI.1948г.:
                От 25 до 30 май двадесет и двама ученика, които бяха повече от прогимназията яха на екскурзия. Екскурзията бе до: Бургас, Сливен, Карлово, Сопот, Пловдив – Велинград. Всички останаха много доволни. Такава екскурзия з а първи път бе организирана. Желателно е всяка година да се организира по една екскурзия.
                2.VI.1948 г.:
                На 30 май след изпълнението на подходяща литературна програма учениците от първоначалното училище бяха разпуснати.
                20.VI-48
                Учебната година завърши. Раздадоха се свидетелствата и удостоверенията на децата. За втори път излезнаха третокласници от това училище. Нека всяка година излизат по няколко ученика завършили прогимназиално образование и след това продължат средно в гр. Пловдив, което има вече такова, които ще бъдат новите строители на това изостанало, бедно селце. Това е работа на учителите, на самите нас, за да …….. утре докажем, че и ние имаме добри ученици, в ………….. , че и ние сме дали нещо, макар и като млади и още  начинаещи учители.
Добрите ученици се гордост на учителите, в тях е наградата на уч-.
25 VI 1947 год.
с. Корово
и.д. сред. директор: (подпис)

 

Бележки и коментари