СОУ "Методий Драгинов"

1944-1945 година

 

Записано във втората летописна книга

(води се от 1941 до 1948 г.; съхранява се в Държавен архив - гр. Пазарджик)

9.Х.1944 г.:
                Днес на 9.Х започна новата 1944-1945 учебна година. Учителският персонал се увеличи с още един учител. На мястото на учителката Ел. Т. Трендафилова е назначена учителката Вяра Ив. Ямакова от с. Каменица. На увеличеното място е назначен учителят Димитър П. Димитров. Персоналът се допълва от останалите миналогодишни учители: Йордана Т. Комарова от с. Каменица, Димка П. Даскалова от с. Лъджене, Велика Д. Узунова от с. Каменица и Палагия Лазарова от с. Лъджене.
                В настоящият момент Георги Кост. Грънчаров, учителят на първи клас е мобилизиран и е на фронта. Неговият клас ще се замества от всички учители до завръщането му.
                30.Х.944 г.:
                Трябва да са спомене и това, че настъпи един обрат в събитията на България. На 9 септемврий управлението на България мина в ръцете на една нова власт наречена „Отечествен фронт“, народна власт, която поведе борба срещу всички германофилски елементи, изгони германците из България и определи България на страната на братска Русия. Това бе извоювано и с кръвта на хиляди герои „партизани“, които бяха избивани из нашите балкани от бившите наши управници.
                25.III.945г.:
                Учителят Георги Дим. Грънчаров се премести в прогимназията на с. Каменица и на негово място бе назначена учителката Йордана Ив. Савова от с. Каменица, за една година.
                10.IV.945 г.:
                Учебната година протече без прекъсване на учебните занятия. Учениците не бяха много редовни, понеже бащите на много деца бяха мобилизирани.
                Всички учители бяха ревизирани от новия Околийски инспектор, на 26 април 1945 г.
                15.IV. 945 г.:
                След 9 септемврий 1944 год. в училищата владее нов дух. Обучението се води в духа на новото време. В дух на братство и разбирателство с славянските народи  се възпитава новото поколение. Намираме се пред прага на едно ново училище, което трябва да замести старото – вече отживяло. Ще се приготвят нови кадри учители за тая цел.
                Вероучението като учебен предмет в училищата се премахна. Училищните и читалищни библиотеки се прочистиха от всички книги, които не се в духа на новото време и които са подкърмяла великобългарския шовинизъм.
                10.V.945г.:
                Годишните беседи се състояха на 10.V.945 г. Бяха слабо посетени.
                17.V.945 г.:
                Учебната година приключи на 17 май. Тогава се раздадоха удостоверенията и свидетелствата на децата.
                Тази година особено тържествено бе отпразднуван праздника на Св.Св. Кирил и Методий на който праздник се придаде общославянски характер. Изтъкна се значението на Св.Св. Кирил и Методий като първи ратници за обединението на славянството.


Гл.у-л: (подпис-Йорд.Кома…. и печат)

Бележки и коментари