СОУ "Методий Драгинов"

1942-1943 година

 

Записано във втората летописна книга

(води се от 1941 до 1948 г.; съхранява се в Държавен архив - гр. Пазарджик)

Училището се откри на 15 септемврий 1942 г.
                10 VI 1943:
Учителката Васила Г. Джорджева има 1-годишен отпуск по болест. На нейно място не се назначи заместник, а от отделението се обучаваше от другите учители.
През м. октомврий учителите Д. Рашков, който беше командирован в новоосвободените земи напусна длъжността. Понеже неговото място се съкрати бежше преместена и неговата заместница.
Поради големите студове ваканцията (коледната) беше продължена до 1 февруарний 1943 г.
През м. декемврий 1942 г. се получи заповед от М.Н. пр., че в с. Корово се открива 1 прогимназиален клас. Направи се голямо усилие да се сберат учениците подлежащи на задължително учене за I кл. Сбирането на учениците представляваше извънредно голяма трудност. От 61 подлежащи, повечето от които са в 14-та годишна възраст с  сбраха 29 ученици. Учебната година протече нормално а завърши на 6 юний с годишно утро.


Гл. учител: (подпис)

 

 

 

 

Бележки и коментари