СОУ "Методий Драгинов"

1940-1941 година

 

Записано в първата летописна книга

(започната на 24.Х.1935г., завършена на 19.V.1940г.;
съхранява се в Държавен архив - гр. Пазарджик, Ф.176К от 1. а.е. 4)

 

Записванията на учениците започнаха и свършиха на 15 септемврий.
1940 септемврий 16:
                Започнаха учебните занятия
1940 ноем 19:
                Учи бе посетено от учил. Окол инспектор.
Учебните занятия се извършиха в ………. Срок. През годината училището не бе затваряно

Да се обзаведе нова летописна книга!
11.III.940 г. Окол Учил. И-р: (подпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бележки и коментари