СОУ "Методий Драгинов"

1939-1940 година

 

Записано в първата летописна книга

(започната на 24.Х.1935г., завършена на 19.V.1940г.;
съхранява се в Държавен архив - гр. Пазарджик, Ф.176К от 1. а.е. 4)

1939 септемврий 10:
                Записванията на учениците започна на 10 септемврий и свършиха на 15 септемврий.
1939 септемврий 16:
                На 16 септемврий започнаха редовни учебни занятия.
                Поради това, че учителят Дечко Рашков бе на военно обучение и учителката Пенка Колева отсъствуваше по болест се водеха дообедни занятия с две отделения и след обяд и други две, като по такъв начин се заместваха отсъстващите учители.
1939 септемврий 20:
                На 20 октомврий напустна учителствуването си в с. корово учителката Пенка Хр. Колева от гр. Казанлък.
1939 октомврий 20:
                На 20 октомврий учителят Димитър Зенгалов бе повикан на 75 дневно обучение в  войската – отделението му се замества от другите учители.
1939 ноемврий 20:
                На 20 ноемврий 1939 год. на основане заповед №627 от 16.XI . 1939 г. на Пловдивската обл. Учил. инспекция встъпи в длъжност учителката Олга Тодорова Велчева от с. Каменица на овакантеното място от Пенка Колева.
1939 ноемврий 6.
                На 6 ноемврий училището бе посетено от средищния директор, който направи административна ревизия на главния учител.
1940 януарий 22:
                Поради големите студове коледната ваканция бе продължена с 5 дни. Учебните занятия след коледа започнаха на22 януарий
1940 март 8:
                Училището бе посетено от Окол. Учил инспектор и средищния директор направиха р евизия на учителите и административна ревизия на учителите.
1940 юний 2
                Направиха се годишните беседи.
1940 юний 6.:

                Направи се годишното утро и се раздадоха свидетелствата.

 

Бележки и коментари