СОУ "Методий Драгинов"

1938-1939 година

 

Записано в първата летописна книга

(започната на 24.Х.1935г., завършена на 19.V.1940г.;
съхранява се в Държавен архив - гр. Пазарджик, Ф.176К от 1. а.е. 4)

 

Записванията на учениците започнаха на 10 септемрий 1938 г., а учебните занятия от 16 септемврий. Учителския персонал  същия, както през учебната 1937/38 год. През учебната година училището ни бе посещавана почти  всеки петъчен ден от седмицата от общ.  …….На 28 II 1939 г. от Окол. Учил. инспектор. Учебните занятия бяха прекратени на27 . V а беседите се проведоха на 28 май.


                Годишното утро се произведе на 6 юний.

 

 

 

 

 

 

 

Бележки и коментари