СОУ "Методий Драгинов"

1936-1937 година

 

Записано в първата летописна книга

(започната на 24.Х.1935г., завършена на 19.V.1940г.;
съхранява се в Държавен архив - гр. Пазарджик, Ф.176К от 1. а.е. 4)

Записването на учениците започна на 10 септемрий 1936 год. а редовните занятия от 16 септемврий 1936 г.
                Учителския персонал е следния:
                1.Екатерина Пеева от с. Лъджене
                2.Пенка Хр. Колева от гр. Казанлък
                3. Василка Джрджева от с. Лъджене
                4.Дечко Рашков от с. Лъджене
                5. Никола Хр. Колев от гр. Казанлък
                6. Димитър Хр. Зелтиков от село Маламир Ямболско
                На 19 III 1937 год. училището ни бе посетено от г-н Окол. Учил. инспектор и г-н средищния Директор.
                На 30 V 1937 г. училището ни бе посетено от г-н околийския управител .

                През настоящата учебна година бе построена още една учебна стая

 

 

 

 

Бележки и коментари