СОУ "Методий Драгинов"

1935-1936 година

 

Записано в първата летописна книга

(започната на 24.Х.1935г., завършена на 19.V.1940г.;
съхранява се в Държавен архив - гр. Пазарджик, Ф.176К от 1. а.е. 4)

Записванията на учениците започна на 10-и септемврий 1935 година, а редовните занятия от 16 септемврий 1935 год.
                Учителския персонал е следния:
                1.Катя Т. Пеева от с. Лъджене редовна първоначална учителка назначена с постан. №4 от 18IX 1931 година
                2.Пенка Хр. Колева от гр. Казанлък редовна първоначална учителка назначена с постан. №10 от 2.XI 1929 год.
                3. Василка Джорджева редовна първон. учителка назначена с постановление №4 от 18 IX 1931 год.
                4. Дечко Т. Рашков от с. Лъджене редовен първоначален учител назначен със заповед №
                5.Димитър Хр. Земб…… от с. Маломир Ямболско, редовен първонач. учител назначен със заповед №312 от 13 .IX. 1935 год.
                На 5 XII 1935 год. училището ни е посетено от Околийския училищен инспектор и г-н средишния Директор, които направиха ревизия на учителите. На 24 март училището ни бе посетено от Средищния директор, който направи ревизия на главния учител. На 30 октомврий 1935 училището ни бе посетено от Д-р Колчагов от с. Лъджене, който направи преглед на учениците и ваксинира навършилите 8 г. възраст. На 8-ми май 1935 г. училището ни бе посетено от госпожа Д-р Екатерина иванова участъкова лекарка в село Каменица, която направи преглед на учениците. На 14      училището ни бе посетено от г-н Д-р Колчагов от с. Лъджене, госпожа Д-р Екатерина Иванова от с. Каменица и милосерднатасестра.

 

Да се подвърже!
19.III.1937 год. Окол учил. инспектор: (подпис)

Бележки и коментари