СОУ "Методий Драгинов"

1934-1935 година

 

Записано в първата летописна книга

(започната на 24.Х.1935г., завършена на 19.V.1940г.;
съхранява се в Държавен архив - гр. Пазарджик, Ф.176К от 1. а.е. 4)

 

Записването на учениците започна на 10 IX 1934, а редовните занятия започнаха на 15 IX с.г.
Учителския персонал е следния:
                Катя Пеева редовна учителка назначена с ост. №4 от 18 .IX 931г.
                В. Джрджева редовна учителка назначена с пост. №4 18.IX 931г.
                Пенка х. Колева редовна учителка назначена с пост №10 2.VI 929 г.
                Слава Ил. Попова назначена до завръщането на школника Дечо Рашков
                и Нона Захариева назначена на 16 II 935 г.
                Училището ни бе посещавано от общинската лекарка в с. Каменица Д-р Екатерина Иванова.

 

 

 

 

 

 

 

Бележки и коментари