СОУ "Методий Драгинов"

1930-1931 година

Записано в първата летописна книга

(започната на 24.Х.1935г., завършена на 19.V.1940г.;
съхранява се в Държавен архив - гр. Пазарджик, Ф.176К от 1. а.е. 4)

1930 IX 10
Бел. за през учебната 1930-1931 година
                Записването на учениците започна на 10 IX 1930 г. а редовните занятия на 15 IX с.г.
Учителския персонал е следния:
Цвета Пендева редовна пър. учителка назначена с постановление №8 от 24 VIII 1928 год. на Коровското учил. н-ство утвърдено със заповед №10,611 от 27 VIII на Окр учил. инспекци, мома с основна заплата 1870 лв. месечно, клас 10 категория IV пореден №51.
Кърстина Джурова редовна пър.учителка назначена с постановление №7 от 10 VIII 1928 год на Коровското учил. н-ство, утвърдено с предписание №10192 от 16 VIII 1928 го0 на Окр. Учил Ин. в гр. Пловдив, женена с основна заплата 2050 лв. месечно клас VIII категория IV, пореден №51
Пенка Хр. Колева редовна пър. учителка назначена с постановление №10 от 2.XI 1929 го0 на учил. н-ство, утвърдено с предписание 14,472 от 4.XI .1929 год. на Окр. Учил. Ин. в гр. Пловдив, мома с основна заплата 1870 лв месечно, клас Х, категория IV поред. №51
Гена Ст. Парпулова. редовна пър. учителка назначена с постановление №1 от 14 II 1930 год. на учил н-ство утвърдено с предписание №110 от 19 II 1930 год. на Окр. Учил. Ин. в гр. Пловдив, мома с основна заплата 1870 лв месечно, клас Х, категория IV, пореден №51
Якуп Ибр. Шарков. учител по турски назначен от Окр. Учил. Ин. в гр. Пловдив с предписание №796 от 31.VIII . 1926 год. с основна заплата 1540 лв. месечно, категория V клас IX №101.
Предал Гл. у-л (подпис)
Приел у-л (подпис)
На 6.Х.т.г. Помощ. Окр. Учил. Инспектор – г-н Ненков посети училището ни, за да види дали са прибрани всички ученици.

На 20 и 21 октомврий т.г. имахме трудови дни с учениците и учителите.
                На 31.Х. т.г. общинската лекарка Д-р Ек. Иванова направи преглед на учениците по чистота.
                На 29.Х. т.г. учениците от Iво и IVто отделение заеха новопостроените учебни стаи, които през трудовите дни бяха почистени от учениците ръководени от учителите.
                На 7. XI т.г. училището ни се посети от общинската лекарка Д-р Ек. Иванова, която направи втора инжекция на учениците, които предрасположени за лошото гърло.

                На 28. XI т.г. лекарката вакцинира новите деца от първо отделение.
                По случай сватбата на Н.В. Царя – Борис III с нейно В. царица Йоана нямахме учебни занятия на 30.Х. след обяд и 31.Х. целия ден. На 1.XI. отпразнувахме праздника на народните будители.
                На 23.XII.1930 г. училището ни се посети от Пом. Окр. Учил. инспектор от гр. Пещера, който ревизира учителите, даде им своите …………..(напъствия? – бел. ред.) и направи някои поръчки на училищното настоятелство.
                На 27.II. т. г. – 1931г. училището ни се посети от г-жа Д-р Ек. Иванова и направи преглед на учениците по чистотата.
Предал: (подпис)
Приел: П. Колева

 

  

Бележки и коментари