СОУ "Методий Драгинов"

1923–1924 учебна година

Записано в настоящата летописна книга

(започната в края на 50-те години на ХХ век)

        Настъпва учебната 1923 – 1924 г. За учител е назначен младият и енергичен Георги Василев Васев от с. Лъджене. Той проявява голямо упорство и успява да изтръгне книгата на подлежащите ученици от съвета – за пръв път в с. Корово започва да функционира откритото вече ново училище. Местната власт – в лицето на кмета и авторитетните аги са били пак против откриването на училище, но най-после с помощта на окръжния училищен инспектор, който глобява кмета и неговите привърженици аги, училището е отворено. Записват се 14 ученици. Въпреки усилията на учителя Васев, учебната 23-24 г. е неуспешна.

 

Записано в първата летописна книга

(започната на 24.Х.1935г., завършена на 19.V.1940г.;
съхранява се в Държавен архив - гр. Пазарджик, Ф.176К от 1. а.е. 4)

На следващата учебна година 1923/924 за учител тук се назначава Любен Кръстин от село Ракитово. През септемврийските събития обаче Кръстин го убиват. На негово място от Министерството назначават за учител в неотвореното още училище волнонаемният у-л Георги В. Васев от с. Лъджене. Посрещалия със скрита ненавист ругание и възмущение Васев е бил принуден да състави акта за встъпване в длъжност в село Лъджене, защото тук му отказали да му го подпишат. Иска от общината да му се даде списък на подлежащите деца, да му се определи помещение за училище, да му се набави нужната покъщнина и пособия, обаче нито на едно негово писмо (не се чете) общинари не одговарят. Държи се Окр. училищен инспектор в течение на всичко, иска се наказанието на виновните, въпреки това населението и общинарите остават непоколебими и не искат и да чуят както думата на учителя, така и тази на Окр. Инспектор. Времето лети, а училището стои все още неотворено. Васев – подиграван от своите колеги и гражданството в Лъджене и Каменица се амбицирва. По най некрасив начин се открадва списъка на подлежащите на задължително обучение деца от семейната им книга и като поднася на кмета да го подпише той категорично отказва. Дига се шум в общината - такава,  че кмета трябваше да си даде оставката за сметка на друг, който им дал тържествено обещание, че ще изгони учителя и няма да позволи да се отвори друго училище. Това то туй Пом. Окр. Учил. И-р Г-н Ников (или Нчиков - бел. ред.) идва на ревизия. Той начита със глоба тричленната комисия и Секр. пр. по 1000. Начита се и стария общ. Съвет с по 1000 лв., взима се списъка и се глобяват и родителите на децата. Глобите съкрушават една част от населението и то се разделя на две – едни за училище а други против. Почна записването на учениците и се записват 14 деца но противниците не дават помещение и няма къде да се съберат децата. Същото туй време действаше от (3) трима ходиха в Министерството, Инспекцията дори и до турското комсололат (консулство? - бел. ред.), но от всекъде били изпъдени безрезултатно. Отварянето на  училището е било (не се чете) те се съгласяват да се подчинят, но времето пък сега не позволяваше за това защото до края на учебната година е имало само 2 месеца. Г-н Окр. учил. Инспектор Рилски идва по ревизия. Той констаннтира печалния факт и виждайки, че времето е напредднало командирова учителя Васев да замести една болна у-ка в Чепино Баня за до края на учебната година, а отварянето на тукашното у-ще се отлага за идната учеб. година 1924/925.

Бележки и коментари