СОУ "Методий Драгинов"

1921-1923 година

Записано в настоящата летописна книга

(започната в края на 50-те години на ХХ век)

                През учебната 1921 – 1922 г. се редят имената на Петко Захов пак от Каменица, през 1923-1924 учебна година на Любен Кръстин от с. Ракитово. Но резултатите от учебната работа са същите, каквито през 1914 г.

 

Записано в първата летописна книга

(започната на 24.Х.1935г., завършена на 19.V.1940г.;
съхранява се в Държавен архив - гр. Пазарджик, Ф.176К от 1. а.е. 4)

Така без да даде никакви резолтати учителя Спиро Василев престоява тук 2 учебни години 1920/21 и 921/922 год. През учебната 1922/1923 година за учител тук назначават Петко Захов от село Каменица, син на секр. В (проника? – не се чете) на общината Хр. П. Захов. Министерството мислейки, че баща му като секретар ще му помогне да отвори училището се излъга, защото и Захов престоя тук до края на учебната година без да може да отвори училището. През всичкото това време часното мухамеданско училище е продължавало да функционира. Ходжите с по голяма енергия са продължавали да насаждат фанатизма и да пръскат тъмнината в младите души на децата.

 

 

 

Бележки и коментари