СОУ "Методий Драгинов"

 

1915-1920 година

Записано в настоящата летописна книга

(започната в края на 50-те години на ХХ век)

През общоевропейската война училището е било затворено. В селото остава да функционира местното турско (мохамеданско) училище. В него са се учили и момчета и момичета. Методата на преподаване е подражателна. Учителят диктува дадена молитва, а ученикът повтаря. Това е ставало неколкократно, докато ученикът научи наизуст даден пасаж от Корана – закон божи и други. На училището не се отпускало прислуга – помощен персонал, а е била на самообслужване. Това училище е имало чисто религиозен характер и е подготвило учениците само да четат молитви и да се подписват на старотурски.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бележки и коментари