СОУ "Методий Драгинов"

Проект УСПЕХ в СОУ "Методий Драгинов"

Линк за сваляне в HD формат

Проект Успех е една много сполучлива и успешна форма за осмисляне на свободното време на учениците. Тук всяко дете може да развие своите способности според индивидуалните си интереси и възможности, да прояви творческите си умения в различни области – науки, спорт, театър, туризъм, екология, пътешествия, танци и много други. Участието в групите за извънкласна и извънучилищна дейност за всички деца е едно масово, приятно и полезно занимание.
         За четирите години на проекта от СОУ „Методий Драгинов“ – с.Драгиново, се включиха общо 904 ученици в 9 направления и 88 групи:
2011/2012 учебна година – 195 ученици, 13 групи;
2012/2013 учебна година – 243 ученици, 26 групи;
2013/2014 учебна година – 228 ученици, 25 групи;
2014/2015 учебна година – 238 ученици, 24 групи.
          Това е официалната статистика, но истината е, че участниците са много повече, тъй като в заниманията участваха и незаписани ученици, проявяващи интерес. Всяка сбирка на клуба, секцията или студиото се превръщаше в един малък празник. Занятията се провеждаха на различни места – в училището, в читалището, на двора, в околностите на Драгиново, на различни места в страната, а виртуално – в целия свят. Проучихме местните празници и обичаи, запознахме се с други култури и народи, научихме нови техники за рисуване, танцувахме в ритъма на фолклора и класиката, издадохме училищен вестник, направихме си своя телевизия – ИТВ... Трудно може да се изброи в няколко изречения дейността на всички групи през тези четири години. И независимо дали с музика, спорт, фотография, театър или наука, всеки ученик разкри своя талант, своята индивидуалност и  направи своя свят и света на другите по-красив и успешен!
           За интереса на децата говори фактът, че те не си тръгват , дори и след като времето на занятието вече е свършило. А най-често задаваният въпрос е: „Ще има ли проект и през следващата година?“ Би трябвало да има! Защото проект УСПЕХ доказа своята ефективност през четирите години на своето съществуване.

 

.