СУ "Методий Драгинов"

Южният двор на училището

южен двор на училището през 2010 г.

 

 

 

 

 

 

последна актуализация: май 2017 г.