СУ "Методий Драгинов"

Преподаватели в СУ "Методий Драгинов"

преподавателите в СОУ "Методий Драгинов" на 17.09.2012 г. Мильо Келчев

Преподаватели в СУ "Методий Драгинов"
при откриването на 2017/2018 учебна година (15.09.2017 г.)

 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ ОТ І- ІХ КЛАС ПРЕЗ 2. СРОК
В СУ „МЕТОДИЙ ДРАГИНОВ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Преподавател

Консултации по класове

Ден и час на провеждане

1.

Велко Радичев

Іа

Сряда

11:25 – 12:00

2.

Димитрия Обретенова

I6

Вторник

12:10 – 12:45

3.

Янка Спасова

Четвъртък

11:25 – 12:05

4.

Мими Карова

IIа

Понеделник

12:10 – 12:45

5.

Ибриям Налбантов

IIб

Сряда

12:10 – 12:45

6.

Маргарита Дженева

IIв

Сряда

12:10 – 12:45

7.

Албена Бушнакова

ІІIа

Вторник

13:00 – 13:40

8.

Емилия Тахчиева

ІІIб

Понеделник

12:20 – 13:00

9.

Светла Белева

IVа

Понеделник

12:15 – 12:55

10.

Юлия Тахчиева

IVб

Понеделник

12:20 – 13:00

11.

Димитър Райчев

IVв

Четвъртък

12:20 – 13:00

12.

Асен Садъков

Vа , VIа,б, в, VІІI а,б, ІXа,б

Четвъртък

13:45 – 14:30

13.

Еми Чикерова

Vв, ІXа,б

Понеделник

13:40 – 14:25

14.

Марияна Радева

Vа , VIа,б, в, VІІI а,б, ІXа,б

Понеделник

13:40 – 14:25

15.

Венцислав Атипов

Vа,б,в ,VIа,б, в, VІІI а,б, ІXа,б

Сряда

13:40 – 14:25

16.

Мария Водева

VI в, VІІI а

Вторник

14:30 – 15:15

17.

Елена Боянова

VІІI а , VІІ а,б,в

Петък

13:40 – 14:25

18.

Миглена Садъкова

VIб  , VІІ а,б,в

Четвъртък

13:40 – 14:25

19.

Медиха Мазълова

Vб,в  , ІXа,б

Сряда

13:40 – 14:25

20.

Емине Болутова

Vа,б,в  , ІXб

Понеделник

14:30 – 15:15

21.

Василка Вецова

VI а,б  , VІІ б,в

Четвъртък

13:40 – 14:25

22.

Емине Мехмед

VІІ а   , VІІI б

Четвъртък

13:40 – 14:25

23.

Роза Кафеджиева

VIа,б, в   , ІXа,б

Сряда

13:40 – 14:25

24.

Гергана Манушова

Vа,б,в    , VІІI а,б

Четвъртък

13:40 – 14:25

25.

Мария Цопанова

Vа,б,в    , VІІI а,б

Сряда

13:40 – 14:25

26.

Милен Налбантов

V -  ІX

Четвъртък

13:40 – 14:25

27.

Сузана Шаркова

VІІ а,б,в , VІІI а,б, ІXа,б

Четвъртък

13:40 – 14:25

28.

Елка Джуракова

VІІI б , ІXб

Понеделник

13:40 – 14:25

29.

Атина Перчинкова

IIa,б,в  , ІІIа,б, IVа,б,в

Четвъртък

12:20 – 13:00

г р а ф и к за провеждане на втори час на класа за консултиране на родители и ученици през втория срок на 2017/2018 учебна година

Клас

Ден и час на провеждане

Класен ръководител

Іа

Вторник

12:00 – 12:45

Велко Радичев

I6

Понеделник

11:25 – 12:10

Димитрия Обретенова

Четвъртък

10:40 – 11:25

Янка Спасова

  IIа

Вторник

12:00 – 12:45

Мими Карова

 IIб

Вторник

12:00 – 12:45

Ибриям Налбантов

 IIв

Четвъртък

11:25 – 12:10

Маргарита Молова-Дженева

ІІIа

Четвъртък

10:30 – 11:15

Албена Бушнакова

ІІIб

Сряда

10:40 – 11:25

Емилия Тахчиева

IVа

Сряда

11:20 – 12:05

Светла Белева

IVб

Четвъртък

12:20 – 13:05

Юлия Тахчиева

IVв

Понеделник

12:20 – 13:05

Димитър Райчев

Понеделник

11:50 – 12:35

Асен Садъков

Вторник

14:30 – 15:15

Венера Тодорова

Вторник

11:50 – 12:35

Еми Чикерова

VIа

Четвъртък

12:35 – 12:20

Марияна Радева

VIб

Сряда

11:50 –12:35

Венцислав Атипов

VIв

Вторник

12:45 – 13:30

Мария Водева

VIIа

Петък

11:50 – 12:35

Любка Папаркова

VIIб

Понеделник

10:55 – 11:40

Елена Боянова

VIIв

Сряда

10:55 – 11:40

Миглена Садъкова

VIIIa

Вторник

12:45 – 13:30

Ахмед Юруков

VIIIб

Сряда

11:50 – 12:35

Красимира Пачалова

IХа

Понеделник

11:50 – 12:35

Медиха Мазълова

IХб

Понеделник

12:45 – :

Емине Болутова

 

 

 

В НАЧАЛОТО