СОУ "Методий Драгинов"

Преподаватели в СУ "Методий Драгинов"

преподавателите в СОУ "Методий Драгинов" на 17.09.2012 г. Мильо Келчев

Преподаватели в СУ "Методий Драгинов"
при откриването на 2017/2018 учебна година (15.09.2017 г.)

 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ ОТ І- ІХ КЛАС ПРЕЗ ІВИ СРОК В СУ „МЕТОДИЙ ДРАГИНОВ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Преподавател

Консултации по класове

Ден и час на провеждане

1.

Велко Радичев

Іа

Понеделник

1120 – 1155

2.

Димитрия Обретенова

I6

Четвъртък

1140 – 1215

3.

Янка Спасова

Понеделник

1125 – 1200

4.

Мими Карова

IIа

Понеделник

1210 – 1245

5.

Ибриям Налбантов

IIб

Сряда

1210 – 1245

6.

Маргарита Дженева

IIв

Сряда

1210 – 1245

7.

Албена Бушнакова

ІІIа

Вторник

1300 – 1340

8.

Емилия Тахчиева

ІІIб

Понеделник

1220 – 1300

9.

Светла Белева

IVа

Понеделник

1215 – 1255

10.

Юлия Тахчиева

IVб

Понеделник

1220 – 1300

11.

Димитър Райчев

IVв

Сряда

1215 – 1255

12.

Асен Садъков

Vа , VIа,б, в, VІІI а,б, ІXа,б

Четвъртък

1340 - 1425

13.

Еми Чикерова

Vа, ІXа,б

Четвъртък

1340 - 1425

14.

Марияна Радева

Vа , VIа,б, в, VІІI а,б, ІXа,б

Понеделник

1340 - 1425

15.

Венцислав Атипов

Vа,б,в ,VIа,б, в, VІІI а,б, ІXа,б

Петък

1340 - 1425

16.

Мария Водева

VI в, VІІI а

Вторник

1430 – 1515

17.

Елена Боянова

VІІI а , VІІ а,б,в

Петък

1340 - 1425

18.

Миглена Садъкова

VIб  , VІІ а,б,в

Понеделник

1340 - 1425

19.

Медиха Мазълова

Vб,в  , ІXа,б

Сряда

1340 - 1425

20.

Емине Болутова

Vа,б,в  , ІXб

Сряда

1340 - 1425

21.

Василка Вецова

VI а,б  , VІІ б,в

Понеделник

1340 - 1425

22.

Джумалие Чолакова

VІІ а   , VІІI б

Четвъртък

1340 - 1425

23.

Роза Кафеджиева

VIа,б, в   , ІXа,б

Сряда

1340 - 1425

24.

Гергана Манушова

Vа,б,в    , VІІI а,б

Петък

1340 - 1425

25.

Мария Цопанова

Vа,б,в    , VІІI а,б

Сряда

1340 - 1425

26.

Милен Налбантов

V -  ІX

Понеделник

1340 - 1425

27.

Сузана Шаркова

VІІ а,б,в , VІІI а,б, ІXа,б

Сряда

1340 - 1425

28.

Елка Джуракова

VІІI б , ІXб

Петък

1340 - 1425

29.

Атина Перчинкова

IIa,б,в  , ІІIа,б, IVа,б,в

Четвъртък

1220 – 1300

 

 

 

 

 

В НАЧАЛОТО