СУ "Методий Драгинов"

Графици

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ОТ I – IX КЛАС ЗА 1. СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Седмично разписание на 1-а клас за учебната 2017/2018г.

Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математикa

Математикa ИУЧ

Български език и литература

Религия
ИУЧ

Околен свят

2

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература ИУЧ

Математикa

Математикa

3

Български език и литература

Технологии и предприемачество

Математикa

Български език и литература

Български език и литература

4

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

5

 

Час на класа

Музика

Спортни дейности

Музика

Класен ръководител: Велко Радичев

Седмично разписание на 1-б клас за учебната 2017/2018г.

Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език и литература

Математикa

Технологии и предприемачество

Математикa

Изобразително изкуство

2

Музика

Български език и литература

Математикa

Религия
ИУЧ

Български език и литература

3

Български език и литература ИУЧ

Български език и литература

Изобразително изкуство

Музика

Математикa

4

Математикa ИУЧ

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

5

Спортни дейности

Час на класа

Български език и литература

 

Околен свят

Класен ръководител: Димитрия Обретенова

Седмично разписание на 1-в клас за учебната 2017/2018г.

Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Изобразително изкуство

Математикa

Български език и литература ИУЧ

Математикa

Български език и литература

2

Български език и литература

Музика

Математикa

Български език и литература

Околен свят

3

Математикa

Български език и литература

Изобразително изкуство

Религия
ИУЧ

Математикa ИУЧ

4

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

5

 

Час на класа

Спортни дейности

Музика

Технологии и предприемачество

Класен ръководител: Янка Спасова

 

Седмично разписание на 2-a клас за учебната 2017/2018г.

Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език и литература ИУЧ

Английски език

Околен свят

Технологии и предприемачество

Религия
ИУЧ

2

Английски език

Математикa

Математикa ИУЧ

Математикa

Изобразително изкуство

3

Математикa

Български език и литература

Музика

Физическо възпитание и спорт

Математикa

4

Музика

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

5

Български език и литература

Час на класа

Български език и литература

Български език и литература

Спартни дейности

6

 

 

 

 

 

Класен ръководител: Мими Карова

 

Седмично разписание на 2-б клас за учебната 2017/2018г.

Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Математикa

Околен свят

Музика

Английски език

2

Математикa

Технологии и предприемачество

Математикa ИУЧ

Математикa

Български език и литература ИУЧ

3

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

4

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Български език и литература

Религия
ИУЧ

Математикa

5

Музика

Час на класа

Изобразително изкуство

Спартни дейности

Физическо възпитание и спорт

6

 

 

 

 

 

Класен ръководител: Ибриям Налбантов

 

Седмично разписание на 2-в клас за учебната 2017/2018г.

Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Околен свят

Музика

Английски език

Английски език

Български език и литература

2

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Математикa

Религия
ИУЧ

3

Математикa

Български език и литература

Математикa ИУЧ

Български език и литература

Математикa

4

Български език и литература

Математикa

Български език и литература ИУЧ

Физическо възпитание и спорт

Музика

5

Технологии и предприемачество

Час на класа

Изобразително изкуство

Спортни дейности

Физическо възпитание и спорт

6

 

 

 

 

 

Класен ръководител: Маргарита Дженева

 

Седмично разписание на 3-a клас за учебната 2017/2018г.

Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математикa

Български език и литература

Религия
ЗИП

Български език и литература ЗИП

Човекът и обществото

2

Български език и литература

Човекът и природата

Английски език

Математикa

Български език и литература

3

Човекът и обществото

Математикa

Музика

Български език и литература

Математикa

4

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

5

Английски език

Домашен бит и техника

Български език и литература

Английски език

Изобразително изкуство

6

ДЧ по ФВС

Час на класа

 

 

 

Класен ръководител: Албена Бушнакова

 

Седмично разписание на 3-б клас за учебната 2017/2018г.

Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математикa

Човекът и обществото

Човекът и природата

Български език и литература

Български език и литература

2

Български език и литература

Български език и литература

Математикa

Български език и литература ЗИП

Математикa

3

Английски език

Български език и литература

Религия
ЗИП

Човекът и обществото

Български език и литература

4

Изобразително изкуство

Математикa

Български език и литература

Английски език

Изобразително изкуство

5

Домашен бит и техника

Физическо възпитание и спорт

Музика

Физическо възпитание и спорт

Английски език

6

 

Час на класа

 

ДЧ по ФВС

 

Класен ръководител: Емилия Тахчиева

 

 

Седмично разписание на 4-a клас за учебната 2017/2018г.

Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Човекът и обществото

Изобразително изкуство

Математикa

Математикa

Български език и литература

2

Религия
ЗИП

Български език и литература

Български език и литература ЗИП

Английски език

Български език и литература

3

Български език и литература

Английски език

Български език и литература

Български език и литература

Английски език

4

Физическо възпитание и спорт

Музика

Домашен бит и техника

Български език и литература

Математикa

5

Математикa

Човекът и природата

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

6

 

Час на класа

ДЧ по ФВС

 

 

Класен ръководител: Светла Белева

 

Седмично разписание на 4-б клас за учебната 2017/2018г.

Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език и литература

Човекът и обществото

Математикa

Изобразително изкуство

Математикa

2

Математикa

Английски език

Религия
ЗИП

Български език и литература

Български език и литература

3

Музика

Български език и литература

Български език и литература

Човекът и природата

Български език и литература

4

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Математикa

Английски език

5

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

Домашен бит и техника

Български език и литература ЗИП

Физическо възпитание и спорт

6

 

Час на класа

 

ДЧ по ФВС

 

Класен ръководител: Юлия Тахчиева

 

Седмично разписание на 4-в клас за учебната 2017/2018г.

Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Религия
ЗИП

Български език и литература ЗИП

Човекът и обществото

Математикa

Български език и литература

2

Български език и литература

Изобразително изкуство

Математикa

Български език и литература

Английски език

3

Човекът и природата

Български език и литература

Английски език

Български език и литература

Математикa

4

Английски език

Български език и литература

Български език и литература

Музика

Изобразително изкуство

5

Физическо възпитание и спорт

Математикa

Домашен бит и техника

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

6

ДЧ по ФВС

Час на класа

 

 

 

Класен ръководител: Димитър Райчев

 

Седмично разписание на 5-a клас за учебната 2017/2018г.

Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Човекът и природата

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Музика

2

География и икономика

Изобразително изкуство

Музика

Български език и литература

Български език и литература
ИУЧ

3

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Английски език

Математикa

Английски език

4

История и цивилизации

Математикa ИУЧ

Математикa

Физическо възпитание и спорт

Математикa

5

Математикa

Информационни технологии
I и II група

История и цивилизации

Човекът и природата

География и икономика

6

Български език и литература

Човекът и природата

Български език и литература

Английски език

Технологии и предприемачество

7

 

Час на класа

 

 

 

8

Спортни дейности

 

 

 

 

Класен ръководител: Асен Садъков

 

Седмично разписание на 5-б клас за учебната 2017/2018г.

Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Музика

Български език и литература

География и икономика

Човекът и природата

География и икономика

2

История и цивилизации

Изобразително изкуство

Български език и литература

Математикa

Математикa

3

Технологии и предприемачество

Изобразително изкуство

Математикa

Български език и литература

История и цивилизации

4

Математикa ИУЧ

Човекът и природата

Английски език

Български език и литература

Човекът и природата

5

Български език и литература

Математикa

Информационни технологии
I и II група

Английски език

Български език и литература ИУЧ

6

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Музика

7

Спортни дейности

Час на класа

 

 

 

Класен ръководител: Венера Тодорова

 

Седмично разписание на 5-в клас за учебната 2017/2018г.

Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математикa ИУЧ

Английски език

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

2

Музика

Български език и литература ИУЧ

Математикa

Български език и литература

География и икономика

3

География и икономика

Изобразително изкуство

Технологии и предприемачество

Физическо възпитание и спорт

Математикa

4

Английски език

Изобразително изкуство

Информационни технологии
I и II група

Английски език

История и цивилизации

5

Физическо възпитание и спорт

Човекът и природата

Физическо възпитание и спорт

Математикa

Музика

6

Български език и литература

Математикa

История и цивилизации

Човекът и природата

Човекът и природата

7

 

Час на класа

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

Спортни дейности

 

 

 

 

Класен ръководител: Еми Чикерова

 

Седмично разписание на 6-a клас за учебната 2017/2018г.

Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език и литература

Английски език

Български език и литература

История и цивилизации

Български език и литература ИУЧ

2

Английски език

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Музика

3

Религия
ИУЧ

Информационни технологии
I и II група

Математикa ИУЧ

Английски език

Математикa

4

Човекът и природата

Математикa

Човекът и природата

Изобразително изкуство

Технологии и предприемачество

5

Математикa

Музика

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

Технологии и предприемачество

6

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

Английски език

Математикa

География и икономика

7

Спортни дейности

Час на класа

 

 

 

Класен ръководител: Мариана Радева

 

Седмично разписание на 6-б клас за учебната 2017/2018г.

Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Технологии и предприемачество

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Английски език

2

Технологии и предприемачество

Човекът и природата

География и икономика

История и цивилизации

Български език и литература ИУЧ

3

Математикa

Математикa

Музика

Математикa

Изобразително изкуство

4

Музика

Английски език

Английски език

Информационни технологии
I и II група

Изобразително изкуство

5

Български език и литература

История и цивилизации

Математикa ИУЧ

Английски език

Математикa

6

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Религия
ИУЧ

Физическо възпитание и спорт

Човекът и природата

7

 

Час на класа

 

 

 

8

 

 

Спортни дейности

 

 

Класен ръководител: Венцислав Атипов

 

Седмично разписание на 6-в клас за учебната 2017/2018г.

Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

История и цивилизации

Български език и литература

Информационни технологии
I и II група

Английски език

Човекът и природата

2

Математикa

Математикa

Математикa

Математикa

Математикa ИУЧ

3

Английски език

География и икономика

Български език и литература

История и цивилизации

Български език и литература ИУЧ

4

Български език и литература

Религия
ИУЧ

Технологии и предприемачество

Човекът и природата

Английски език

5

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Технологии и предприемачество

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

6

Музика

Английски език

Музика

Български език и литература

Изобразително изкуство

7

 

Час на класа

Спортни дейности

 

 

Класен ръководител: Мария Водева

 

Седмично разписание на 7-a клас за учебната 2017/2018г.

Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физическо възпитание и спорт

Технологии

Изобразително изкуство

География и икономика

Математикa ЗИП

2

Математикa

Математикa

Изобразително изкуство

Български език и литература

Биология и ЗО

3

История и цивилизации

Религия
ЗИП

Български език и литература

Физика и астрономия

Български език и литература ЗИП

4

Английски език

Български език и литература

Български език и литература

Музика

Физическо възпитание и спорт

5

Химия и ООС

Английски език

Химия и ООС

Математикa

Английски език

6

Информационни технологии
I и II група

Биология и ЗО

Математикa

История и цивилизация

Български език и литература

7

 

Час на класа

ДЧ по ФВС

 

 

Класен ръководител: Любка Папаркова

 

Седмично разписание на 7-б клас за учебната 2017/2018г.

Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС

Изобразително изкуство

Биология и ЗО

2

Български език и литература

Математикa

Математикa ЗИП

Изобразително изкуство

Технологии

3

Музика

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Английски език

4

Математикa

Химия и ООС

История и цивилизация

Математикa

Български език и литература ЗИП

5

Информационни технологии
I и II група

География и икономика

Български език и литература

Биология и ЗО

История и цивилизаци

6

Физика и астрономия

Религия
ЗИП

Английски език

Английски език

Математикa

7

 

Час на Класа

 

 

 

8

 

 

ДЧ по ФВС

 

 

Класен ръководител: Елена Боянова

 

Седмично разписание на 7-в клас за учебната 2017/2018г.

Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математикa

Математикa ЗИП

Музика

Математикa

Технологии

2

Физическо възпитание и спорт

Религия
ЗИП

Български език и литература

Английски език

Английски език

3

Български език и литература

Биология и ЗО

История и цивилизация

Информационни технологии
I и II група

Биология и ЗО

4

Български език и литература

Изобразително изкуство

Химия и ООС

Български език и литература

Математикa

5

География и икономика

Изобразително изкуство

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература ЗИП

6

Химия и ООС

Български език и литература

Математикa

Физика и астрономия

История и цивилизация

7

 

Час на класа

 

 

 

9

 

 

ДЧ по ФВС

 

 

Класен ръководител: Миглена Садъкова

 

Седмично разписание на 8-a клас за учебната 2017/2018г.

Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математикa

Английски език

Английски език

Математикa

Математикa

2

Английски език

Английски език

Английски език

Философия

История и цивилизации

3

Английски език

Английски език

Английски език

Химия и ООС

Физика и астрономия

4

Информационни технологии
I и II група

География и икономика

Български език и литература

Английски език

Английски език

5

История и цивилизации

Български език и литература

Физика и астрономия

Английски език

Български език и литература ИУЧ

6

Биология и ЗО

Музика

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Английски език

7

Български език и литература

Час на класа

 

Спортни дейности

Физическо възпитание и спорт

Класен ръководител: Ахмед Юруков

 

Седмично разписание на 8-б клас за учебната 2017/2018г.

Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

География и икономика

История и цивилизации

Английски език

История и цивилизации

2

Английски език

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Химия и ООС

3

Информационни технологии
I и II група

Физика и астрономия

Български език и литература

Биология и ЗО

Български език и литература

4

Философия

Английски език

Математикa

Предприемачество

Музика

5

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Английски език

Български език и литература

Английски език

6

Математикa

Български език и литература

Физика и астрономия

Математикa

Английски език

7

 

Час на класа

Английски език

Английски език

 

8

 

 

 

Спортни дейности

 

Класен ръководител: Красимира Пачалова

 

Седмично разписание на 9-a клас за учебната 2017/2018г.

Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Химия и ООС

Информационни технологии
I и II група

Математикa

Математикa

Информатика
I група

2

Български език и литература

Математикa

Руски език

Биология и ЗО ЗИП

Физика и астрономия

3

Биология и ЗО

Английски език

Химия и ООС ЗИП

Английски език

География и икономика

4

Физическо възпитание и спорт

Физика и астрономия

Музика

Психология и логика

Български език и литература

5

Психология и логика

Изобразително изкуство

Български език и литература

История и цивилизация

Биология и ЗО ЗИП

6

История и цивилизация

Химия и ООС

Биология и ЗО

Руски език

Физическо възпитание и спорт

7

Информатика
I и II група

Час на класа

 

Информатика
II група

Химия и ООС ЗИП

8

ДЧ по ФВС

 

 

 

 

Класен ръководител: Медиха Мазълова

 

Седмично разписание на 9-б клас за учебната 2017/2018г.

Час/дни

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Математикa

 

Информатика
I група

Информационни технологии
I  група

2

Физика и астрономия

География и икономика

Математикa

Математикa

Психология и логика

3

Български език и литература

Английски език

Руски език

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС

4

Биология и ЗО

Техническо чертане

Български език и литература

Биология и ЗО

История и цивилизация

5

Техническо чертане

Физика и астрономия

Психология и логика

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

6

История и цивилизация

Руски език

Химия и ООС

Материалознание

Материалознание

7

Материалознание

Час на класа

Техническо чертане

Информатика
II група

Информационни технологии
 II група

8

 

Информатика
I група

Информатика  II група

 

 

9

 

 

ДЧ по ФВС

 

 

Класен ръководител: Емине Болутова

 

 

В НАЧАЛОТО