СУ "Методий Драгинов"

График за контролните работи

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА 2. СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

График за контролните работи на 1-а клас за учебната 2017/2018г.

I А клас

Контролни работи

II

13.02.2018г.

19.02.2018г.

III

07.03.2018г.

14.03.2018г.

IV

12.04.2018г.

22.04. 2018г.

V

 

 

График за контролните работи на 1-б клас за учебната 2017/2018г.

I Б клас

Контролни работи

II

13.02. 2018г.

19.02.2018г.

III

07.03. 2018г.

14.03.2018г.

IV

12.04. 2018г.

22.04.2018г.

V

10.05. 2018г.

17.05.2018г.

 

 

График за контролните работи на 1-в клас за учебната 2017/2018г.

I В клас

Контролни работи

II

12.02.2018г.

20.02.2018г.

III

08.03.2018г.

13.03.2018г.

IV

12.04.2018г.

22.04.2018г.

V

08.05.2018г.

15.05.2018г.

 

График за контролните работи на 2-a клас за учебната 2017/2018г.

II А клас

Контролни работи

II

27.02.2018г.

21.02.2018г.

 

III

29.03.2018г.

30.03.2018г.

29.03.2018г.

IV

29.05.2018г.

 

 

V

 

18.05.2018г.

3.05.2018г.

 

График за контролните работи на 2-б клас за учебната 2017/2018г.

II Б клас

Контролни работи

II

27.02.2018г.

 

 

III

 

01.03.2018г.

 

IV

19.04.2018г.

27.04.2018г.

16.04.2018г.

V

29.05.2018г.

22.05.2018г.

28.05.2018г.

 

 

График за контролните работи на 2-в клас за учебната 2017/2018г.

 

График за контролните работи на 3-a клас за учебната 2017/2018г.

III А клас

Контролни работи

II

23.02.2018г.

09.02.2018г.

22.02.2018г.

13.02.2018г.

III

20.03.2018г.

16.03.2018г.

29.03.2018г.

20.03.2018г.

IV

17.04.2018г.

23.04.2018г.

 

17.04.2018г.

V

08.05.2018г.

18.05.2018г.

17.05.2018г.

15.05.2018г.

 

 

 

 

 

 

График за контролните работи на 3-б клас за учебната 2017/2018г.

III Б клас

Контролни работи

II

26.02.2018г.

09.02.2018г.

 

15.02.2018г.

III

07.03.2018г.

13.03.2018г.

30.03.2018г.

22.03.2018г.

IV

 

23.04.2018г.

20.04.2018г.

 

V

16.05.2018г.

29.05.2018г.

18.05.2018г.

10.05.2018г.

 

 

 

 

 

 

График за контролните работи на 4-a клас за учебната 2017/2018г.

IV А клас

Контролни работи

II

21.02.2018г.

15.02.2018г.

09.02.2018г.

20.02.2018г.

III

06.03.2018г.

19.03.2018г.

16.03.2018г.

22.03.2018г.

IV

10.04.2018г.

23.04.2018г.

20.04. 2018г.

24.04.2018г.

V

22.05.2018г.

28.05.2018г.

18.05. 2018г.

29.05.2018г.

 

График за контролните работи на 4-б клас за учебната 2017/2018г.

IV Б клас

Контролни работи

II

26.02.2018г.

14.02. 2018г.

12.02.2018г.

20.02.2018г.

III

12.03.2018г.

21.03. 2018г.

19.03.2018г.

27.03.2018г.

IV

16.04.2018г.

24.04. 2018г.

23.04.2018г.

24.04.2018г.

V

15.05.2018г.

17.05. 2018г.

18.05.2018г.

22.05.2018г.

 

График за контролните работи на 4-в клас за учебната 2017/2018г.

IV В клас

Контролни работи

II

26.02.2018г.

13.02.2018г.

14.02.2018г.

19.02.2018г.

III

12.03.2018г.

20.03.2018г.

21.03.2018г.

19.03.2018г.

IV

16.04.2018г.

17.04.2018г.

25.04.2018г.

16.04.2018г.

V

14.05.2018г.

08.05.2018г.

02.05 2018г.

 

 

График за контролните работи на 5-a клас за учебната 2017/2018г.

         Учебни              
           предмети

МЕСЕЦ

БЕЛ

Английски
език

Математика

Човекът и природата

История и цивилизация

География и икономика

Контролни
работи

II

22.02. 2018г.

28.02.2018г.

21.02.2018г.

13.02. 2018г.

15.03.2018г.

 

III

06.03. 2018г.

 

07.03.2018г.

 

 

 

IV

12.04. 2018г.

19.04.2018г.

11.04. 2018г.

26.04. 2018г.

 

18.04.2018г.

V

 

 

 

 

 

16.05.2018г.

4.06.2018г.

06.06.2018г.

 

01.06. 2018г.

07.06.2018г.

 

  Класни работи

 

08.05.2018г.

 

15.05.2018г.

 

 

 

 

График за контролните работи на 5-б клас за учебната 2017/2018г.

         Учебни              
           предмети

МЕСЕЦ

БЕЛ

Английски
език

Математика

Човекът и природата

История и цивилизация

География и икономика

Контролни работи

II

22.02. 2018г.

23.02. 2018г.

23.02. 2018г.

 

16.03. 2018г.

 

III

06.03. 2018г.

23.03. 2018г.

09.03. 2018г.

15.03. 2018г.

 

 

IV

12.04. 2018г.

20.04. 2018г.

13.04. 2018г.

25.04. 2018г.

 

17.04. 2018г.

V

 

10.05. 2018г.

 

 

 

15.05. 2018г.

04.06. 2018г.

 

 

 

07.06. 2018г.

 

Класни работи

 

03.05. 2018г.

 

08.05. 2018г.

 

 

 

 

График за контролните работи на 5-в клас за учебната 2017/2018г.

         Учебни              
           предмети

МЕСЕЦ

БЕЛ

Английски
език

Математика

Човекът и природата

История и цивилизация

География и икономика

Контролни работи

II

20.02. 2018г.

23.02. 2018г.

21.02. 2018г.

 

16.03. 2018г.

 

III

07.03. 2018г.

23.03. 2018г.

07.03. 2018г.

15.03. 2018г.

 

 

IV

 

20.04. 2018г.

11.04. 2018г.

25.04. 2018г.

 

20.04. 2018г.

V

 

10.05. 2018г.

 

 

 

18.05. 2018г.

 

 

 

 

 

 

Класни работи

 

08.05. 2018г.

 

15.05. 2018г.

 

 

 

 

График за контролните работи на 6-a клас за учебната 2017/2018г.

       Учебни  
  предмети

МЕСЕЦ

БЕЛ

БЕЛ ЗИП

Английски
език

Математика

Човекът и природата

История и цивилизация

География и икономика

Контролни работи

II

 

 

 

 

 

 

 

III

26.03.2018г.

09.03.2018 г.

22.03.2018 г.

07.03.2018г.

21.03.2018г.

 

19.03.2018г.

IV

 

 

 

27.04.2018г.

 

 

 

V

30.05.2018г.

18.05.2018 г.

29.05.2018 г.

30.05.2018г.

04.05.2018г.

 

09.05.2018г.

 

 

05.06.2018 г.

12.06.2018г.

08.06.2018г.

04.06.2018 г.

 

 Класни работи

 

23.05.2018г.

 

 

16.05.2018 г.

 

 

 

 

График за контролните работи на 6-б клас за учебната 2017/2018г.

       Учебни  
  предмети

МЕСЕЦ

БЕЛ

БЕЛ ЗИП

Английски
език

Математика

Човекът и природата

История и цивилизация

География и икономика

Контролни работи

II

 

 

 

 

 

 

 

III

15.03.2018г.

09.03.2018 г.

22.03.2018 г.

07.03.2018г.

21.03.2018г.

 

19.03.2018г.

IV

 

 

 

27.04.2018г.

 

 

 

V

18.05.2018г.

18.05.2018 г.

29.05.2018 г.

30.05.2018г.

04.05.2018г.

 

09.05.2018г.

 

 

05.06.2018 г.

12.06.2018г.

08.06.2018г.

04.06.2018г.

 

Класни работи

 

14.05.2018г.

 

 

16.05.2018г.

 

 

 

 

График за контролните работи на 6-в клас за учебната 2017/2018г.

       Учебни  
  предмети

МЕСЕЦ

БЕЛ

БЕЛ ЗИП

Английски
език

Математика

Човекът и природата

История и цивилизация

География и икономика

Контролни работи

II

 

 

 

 

 

 

 

III

22.03.2018г.

09.03.2018 г.

26.03.2018г.

07.03.2018г.

21.03.2018г.

 

20.03.2018г.

IV

 

 

 

27.04.2018г.

 

 

 

V

31.05.2018г.

18.05.2018 г.

29.05.2018г.

30.05.2018г.

04.05.2018г.

 

10.05.2018г.

 

 

07.06.2018г.

12.06.2018г.

08.06.2018г.

04.06.2018г.

 

 

Класни работи

 

17.05,2018 г.

 

 

16.05.2018 г.

 

 

 

 

График за контролните работи на 7-a клас за учебната 2017/2018г.

 

МЕСЕЦ

БЕЛ

Английски
език

Математика

Исто-рия и цивили-зация

Геогра-фия и иконо-мика

Биоло-гия и ЗО

Физика и
астро-номия

Химия и ООС

Контролни работи

II

28.02.2018г.

14.02.2018г.

 

22.02.

 

 

13.02.2018г.

08.02..

III

21.03.2018г.

 

09.03.2018г.

 

06.03..

21.03.

 

 

IV

25.04.2018г.

11.04.2018г.

17.04.2018г.

 

17.04..

27.04.

 

19.04.

V

 

04.05.2018г.

28.05.2018г.

 

 

 

08.05.2018г.

31.05..

 

01.06.2018г.

11.06.2018г.

07.06.

 

 

08.06.2018г.

 

  Класни работи          

 

18.05.2018г.

 

10.05.2018г.

 

 

 

 

 

 

График за контролните работи на 7-б клас за учебната 2017/2018г.

 

МЕСЕЦ

БЕЛ

Английски
език

Математика

История и цивилизация

География и икономика

Биология и ЗО

Физика и
астрономия

Химия и ООС

Контролни работи

II

28.02.

14.02..

 

12.02.

 

 

13.02.2018г.

08.02.2018г.

III

21.03..

 

08.03.2018г.

 

06.03.

21.03..

 

 

IV

25.04.

11.04.2018г.

17.04.2018г.

 

17.04.

27.04..

 

19.04.2018г.

V

 

04.05.2018г.

17.05.2018г.

 

 

 

08.05.2018г.

31.05.2018г.

 

01.06.2018г.

05.06.2018г.

04.06.

 

 

08.06.2018г.

 

Класни работи

 

17.05..

 

11.05.2018г.

 

 

 

 

 

 

График за контролните работи на 7-в клас за учебната 2017/2018г.

 

МЕСЕЦ

БЕЛ

Английски
език

Математика

История и цивилизация

География и икономика

Биология и ЗО

Физика и
астро-номия

Химия и ООС

Контр. работи

II

28.02.2018г.

14.02.2018г.

 

22.02.2018г.

 

 

13.02..

08.02.2018г.

III

21.03.2018г.

 

08.03.2018г.

 

08.03.2018г.

21.03.2018г.

 

 

IV

25.04.2018г.

11.04.2018г.

17.04.2018г.

 

16.04.2018г.

27.04.2018г.

 

19.04.2018г.

V

 

04.05.2018г.

17.05.2018г.

 

 

 

08.05.

31.05.2018г.

 

01.06.2018г.

05.06.2018г.

07.06.2018г.

 

 

08.06.

 

Класни работи

 

15.05.2018г.

 

11.05.2018г.

 

 

 

 

 

 

График за контролните работи на 8-a клас за учебната 2017/2018г.

 

МЕСЕЦ

БЕЛ

Англ.
език

Мате-матика

Фило-софия

История и цивили-зация

Геогра-фия и иконо-мика

Биология и ЗО

Физика и астро-номия

Химия и ООС

Контролни работи

II

09.02.
2018г.

19.02.
2018г.

 

 

 

15.02.
2018г.

19.02.
2018г.

 

22.02.20
18г.

III

06.03.
2018г.

06.03.
2018г.

 

 

 

 

23.03.
2018г.

 

 

IV

18.05.
2018г.

12.04.
2018г.

 

25.04.
2018г.

 

 

 

 

 

V

19.06.
2018г.

16.05.
2018г.

 

 

02.05.
2018г.

03.05.
2018г.

 

 

31.05.2018г.

 

06.06.
2018г.

 

13.06.
2018г.

27.06.
2018г.

 

 

25.06.
2018г.

 

  Класни           
  работи

 

15.05.
2018г.

21.06.
2018г.

 

 

 

 

 

 

 

 

График за контролните работи на 8-б клас за учебната 2017/2018г.

 

МЕСЕЦ

БЕЛ

Англ.
език

Мате-матика

Фило-софия

История и цивили-зация

Геогра-фия и иконо-мика

Биология и ЗО

Физика и астро-номия

Химия и ООС

Контролни работи

II

09.02.2018г.

19.02.
2018г.

07.06. 2018г.

 

 

16.02. 2018г.

20.02.2018г.

 

26.02.2018г.

III

06.03.2018г.

12.03.
2018г.

12.03. 2018г.

 

 

 

22.03.2018г.

 

 

IV

18.05.2018г.

16.04.
2018г.

16.04. 2018г.

25.04.2018г.

 

 

 

 

 

V

19.06.2018г.

14.05.
2018г.

17.05. 2018г.

 

02.05. 2018г.

04.05. 2018г.

 

 

31.05.2018г.

 

 

14.06. 2018г.

13.06.2018г.

27.06. 2018г.

 

 

25.06.2018г

 

Класни работи

 

11.05.2018г.

04.06.
2018г.

30.05.
2018г.

 

 

 

 

 

 

 

График за контролните работи на 9-a клас за учебната 2017/2018г.

         Учебни  
      предмети

МЕСЕЦ

БЕЛ

Англ.
език

Руски
език

Мате-матика

Психо-логия

Геогра-фия и иконо-мика

Исто-рия

Физика   и астроно-мия

Биология
и ЗО

Химия и
ООС

Контролни работи

II

 

 

 

23.02.

 

 

 

 

 

  14.02.

III

30.03..

 23.03.

19.03.

 

 

19.03.

21.03.

07.03.

 

09.03.

IV

 

20.04..

 

20.04.

24.04..

16.04.

 

26.04.

23.04.

 

V

 

 14.05.

 

 

 

 

07.05.

 

28.05.

02.05.

22.06..

 

18.06.

20.06.

12.06.

 

18.06.

01.06.

 

01.06.

Класни работи

 

 

27.04.

25.04.

18.05.

02.05.

 

 

 

 

 

 

 

контролните работи на 9-б клас за учебната 2017/2018г.

         Учебни  
      предмети

МЕСЕЦ

БЕЛ

Англ.
език

Руски
език

Мате-матика

Психо-логия

Геогра-фия и иконо-мика

Исто-рия

Физика   и астроно-мия

Биология
и ЗО

Хи-мия и
ООС

Контролни работи

II

 

  28.02.

 

23.02.

 

 

20.02.

 

 

15.02.

III

30.03.

 

21.03..

 

 

20.03.

 

07.03.

 

13.03.

IV

 

 

 

20.04.

26.04.

17.04..

 

26.04.

26.04.

30.04.

V

 

 

 

 

 

 

01.05.

 

31.05.

31.05.

22.06.

13.06..

18.06.

20.06..

14.06..

 

 

01.06.

 

 

Класни работи

 

27.04.

25.06.

18.05.

03.05.

 

 

 

 

 

 

 

 

В НАЧАЛОТО