СУ "Методий Драгинов"

Справка за броя на свободните места за прием на ученици в VIII клас

Процедура за попълване на незаетите места след трети етап на класиране на ученици в 8. клас за учебната 2021/2022 г.

 

Утвърден държавен план – прием за учебната 2021 -2022 година

1. Профилирана паралелка с интензивно изучаване на английски език – 1 брой – профил „Природни науки“

с профилиращи предмети по Наредба №7/11.08.2016 г.  за профилираната подготовка – Биология и здравно  образование и Химия и опазване на околната среда;

Срок на обучение: 5 години
Форма на обучение: дневна
Брой ученици: 26
Балообразуване:
НВО – БЕЛ /удвоена оценка/
НВО – математика /удвоена оценка/
Оценки от свидетелството за завършено основно образование – биология и ЗО и ФВС

 

2. Паралелка за придобиване на  професионална квалификация – 1 брой - специалност „Производство на облекло от текстил“/код 5420501/,

професия „Оператор в производство на облекло“ /код 542050/ – втора квалификационна степен.


Срок на обучение: 5 години
Форма на обучение: дневна
Брой ученици: 26
Балообразуване:
НВО – БЕЛ /удвоена оценка/
НВО – математика /удвоена оценка/

Оценки от свидетелството за завършено основно образование – БЕЛ и изобразително изкуство

 

3. Паралелка за придобиване на професионална квалификация - 1 брой - специалност „Автотранспортна техника“ /код 5250101/,

професия „Техник по транспортна техника“ /код 525010/ - трета квалификационна степен.

Срок на обучение: 5 години
Форма на обучение: дневна
Брой ученици: 26
Балообразуване:
НВО – БЕЛ /удвоена оценка/
НВО – математика /удвоена оценка/
Оценки от свидетелството за завършено основно образование – БЕЛ и Технологии и предприемачество

План прием за учебната 2021/2022 година

План - прием в 1. и 5. клас
за учебната 2021/2022 година

        Училищен план – прием за учебната 2021/2022 г. в Средно училище „Методий Драгинов”, с. Драгиново, както следва:

 • План – прием в I клас:
 • Брой паралелки – 2;
 • Брой на местата в паралелките – 24;
 • Организация на учебния ден – целодневна, по реда на чл.20, ал.1 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;
 • Избираеми и факултативни учебни часове – според интересите на учениците и възможностите на училището.

II. План – прием в V клас:

 • Брой паралелки – 2;
 • Брой на местата в паралелките – 29;
 • Организация на учебния ден – полудневна;
 • Избираеми и факултативни учебни часове – според интересите на учениците и възможностите на училището.

III.Целодневна организация на учебния ден:

 • I клас – 2 /две/ групи
 • II клас –2 /две/ групи
 • III клас - 2 /две/ групи
 • IV клас -  3 /три/ групи

 

Заповед на директора за план - прием в 1. клас за учебната 2021/2022 година