СУ "Методий Драгинов"

37

План по история на урок №37
"Градовете и градският живот"

1.Променените градове
                А) в големите градове преобладавали мюсюлманите
                Б) отделните народности—в отделни квартали
                В) всички се страхували от властта и друговерците
                Г) новите сгради—джамии, бани, безистени (покрити пазари), кервансараи и др.
2. Чаршията и пазарът
                А) чаршията—стопанският център
                Б) еснафите—организация на занаятчиите от един занаят
                В) пазарният ден
3. Трудното съжителство в градовете
                А) дискриминация, определена със закон, понякога спречквания между хора с различни религии
                Б) общият живот научил хората от различни религии да живеят заедно и толерантно

Още материали по история и цивилизации за 6. клас

Речник на думи и понятия

Хронология на по-важните събития

Мнения, предложения и материали, които бихте искали да се качат на сайта изпращайте на nalbantovm@abv.bg


нагоре