СУ "Методий Драгинов"

 

 

Ново в сайта

За да сте сигурни, че виждате последните промени - обновявайте (презареждайте) страниците

 

 

Свободни места за учебната 2021/2022 година /към 01.10.2021 г./

Условията и документи за преминаване в ОРЕС за отделен ученик

Информация за карантинирани паралелки

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

Учебници за XI a за учебната 2021/2022г.

СУ „Методий Драгинов“ с. Драгиново с два спечелени проекта по програма Еразъм+

Снимки от обновения кабинет по история и цивилизации

Най-добри практики в безопасността на движението по пътищата

Справка за броя на свободните места за прием на ученици в VIII клас

Процедура за попълване на незаетите места след трети етап на класиране на ученици в 8. клас за учебната 2021/2022 г.

Седмица на физическата активност и спорт

Държавен изпит по теория и практика на професията/специалността

Отлично представяне на Осмото национално състезание по английски език Pearson Competition 2021

Призово място в конкурса ,,Образованието е крилото, на което летят мечтите"

Обновена страницата за Еразъм+

"I love Bulgaria" - открит урок по английски език и история и цивилизации

План-програма по БДП

График на дейностите по прием на ученици в 1. клас

График за обучение в елекронна среда от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

за изпълнение на бюджета за 2020 г.

Открит урок във 2. клас

Нови графици във "Форми на обучение"

ГРАФИК НА ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЕТИ ДО ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС ОТ 4.02.2021 г.
students/saobshtenia-students.html

ПВТР

Правилник за дейността на СУ "Методий Драгинов"

Годишен план за дейността на СУ "Методий Драгинов" през учебната 2020/21 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Вътрешни правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация на педагогическите специалисти с включен механизъм за финансова подкрепа и регистър на участниците

План за контролната дейност на директора

План за дейността на Педагогическия съвет - 2020/21 учебна година

Програма за повишаване качеството на образованието

Правилник за дейността на СУ "Методий Драгинов" за учебната 2020/2021 година

Представителна изява в електронна среда ТФ"Росна Китка"

"Усмихнатата госпожа" - есе, отличено с първа награда на национален конкурс - 10.12.2020

Свободни места за ученици за учебната 2020/21 г.

График за редуване при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда на учениците от 5. до 12.клас за периода от 23.11.2020 г. до 23.12.2020 г.

Обучение по "Еразъм+" в Малта

Училищни учебни планове за 2020/2021 учебна година - НЕ, ПЕ, ГЕ

Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г. към 30. септември

Призови места на Национална конференция по физика

"Цветовете на многообразието"

Световен ден на ходенето

Откриване на новата 2020/21 учебна година

Обучение по "Еразъм+"

"Заедно" - видеоклип (1. вариант)

Сайтове, които ученици и учители могат да използват с образователна цел - 26.05.2020

Поздрав от учениците от 4.а клас по случай 24. май - 26.05.2020

Седмица на духовността - 22.05.2020

Денят на Европа - 9.05.2020

Любопитни факти за Европа - 9.05.2020

Европа в една дума - 6.05.2020

Интервю с медици от Велинград за пандемията и мерките на Европа - 5.05.2020

Интервю с г-жа Бошнакова, директор на СУ "М. Драгинов" - 4.05.2020

"Ако имаш - остави, ако нямаш - си вземи" - 4.05.2020

Видеоклип по случай патронния празник на училището - 4.05.2020

Германия по време на пандемията - интервю с наш сънародник във Федералната република - 2.05.2020

План прием в 1. и 5. клас

Награди от Ротари клуб - 02.03.2020

Спортен празник на ЦДО - 02.03.2020

Обновена страница на Програмата за училща посланици на ЕП

Наградени ученици в конкурс за Апостола - 18.02.2020

Посещение в читалищната библиотека - 18.02.2020

Финансов отчет за 2019 г. - 08.02.2020

Раздел "Административни услуги"

Защита на личните данни

Вечер на английския език

Ученици от нашето училище - победители в националния STEM конкурс

Презентации за учители

Вестник "Калейдоскоп" - бр. 1

Коледен базар

Седмица на четенето 2019

СУ "М. Драгинов" в Програмата за училища посланици на Европейския парламент

Посещение на театрална постановка

Иновации в действие

Ден на хляба

Учебни планове за 2019/2020 учебна година

План за дейността на Педагогическия съвет

Етичен кодекс на училищната общност

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за 2019/2020 учебна година

Годишен план за дейността на училището за 2019/2020 учебна година

Правилник за дейността на училището за 2019/2020 учебна година

Математически и литературни приключения - 14.10.2019

Световен ден на ходенето - 14.10.2019

Мениджър за един ден - 14.10.2019

Клуб "Забавно пътешествие" - 14.10.2019

Клуб "Ръкотворко" - 14.10.2019

Отчет за изпълнение на бюджета от 1.01.2019 до 30.09.2019 година - 28.10.2019

Европейски ден на спорта в училище - 03.10.2019

Учебници за 2019/2020 учебна година - 11.9.2019

инк към мобилно приложение по история за 10. клас - 8.9.2019

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети за ученици в самостоятелна форма на обучение септемврийска сесия на учебната 2018/2019 година

План-прием в 8. клас - 12.06.2019

История и цивилизации за 9. клас в мобилната версия на сайта - 23.05.2019

История и цивилизации за 7. клас в мобилната версия на сайта - 21.05.2019

История за 9. клас в пълната версия на сайта - 40 урока с планове, презентации и тестове- 19.5.2019

История за 7. клас в пълната версия на сайта - 38 урока с планове, презентации и тестове- 18.5.2019

105-годинишнина на училището - 06.05.2019

Ден на отворените врати - 06.05.2019

Засаждане на дръвчета - 06.05.2019

Денят на Земята - 23.04.2019

Първо място по тенис на маса в зоналния етап - 23.04.2019

Първи места на Спешъл Олимпикс - 23.04.2019

Деца помагат на деца - 23.04.2019

График за изпити СФО - майска сесия - 15.04.2019

Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема "Училищен плод" и мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" - 11.04.2019

Посещение в Народното събрание - 6.04.2019

Прием в 1. и 5. клас - 2.4.2019 г.

Ден на водата - 27.3.2019

Мастер клас "Българско везмо" - 22.3.2019

Първо място на областно ниво на тенис на маса - 14.03.2019

Анкета за живота по време на комунизма - 10.03.2019

Страница за споделяне на спомени за социализма - 10.03.2019

Още документи

Spelling Bee-2019 - 7.3.2019

Отбелязване на 3. март - 3.3.2019

Награждаване на Ученически спортни игри 2018/2019 г. - 2.3.2019

Открита практика "Знам и мога" - 2.3.2019

Почит към делото на Апостола - 20.2.2019

Конкурс посветен на Левски - 20.2.2019

Седмично разписание на часовете за втория учебен срок

Правилник за дейността на Средно училище "Методий Драгинов" за учебната 2018/2019 година - 2.1.2019

План на училищния координационен съвет за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище - 2.1.2019

Организация на самостоятелна форма на обучение за учебната 2018/2019 година - 2.1.2019

Конспекти СФО - 20.12.2018

Вечер на химията и База на професиите - 4.12.2018

Отбелязване Международния ден на хората с увреждания - 4.12.2018

Общински шампиони по футбол - 27.11.2018

График за консултации на учители с ученици в СФО

"Мениджър за един ден"

Призови места на конкурс за народните будители

Седмица на четенето

"Да научим заедно"

В мезеят на авиацията

Посещение на Националната текстилна конференция

Годишен план за дейността на училището за 2018/2019 учебна година

Училищен учебен план за 2018/2019 учебна година - част 1

Училищен учебен план за 2018/2019 учебна година - част 2

Европейски ден на спорта - 3.10.2018

График за класни и контолни работи

Седмично разписание на часовете за 1. срок

График за втори час на класа

График за консултации

Мобилни приложения

Розите на България - 17.5.2018

Рекламни клипове за паралелките в СУ "М. Драгинов" - 8.5.2018

Изложба на домашни любимци - 6.5.2018

Още информация за проект "Твоят час" - 6.5.2018

Интегрирано състезание по математика и биология - 3.5.2018

Първо място на конкурс за руска песен и танц - 30.4.2018

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №38 в пълната и в мобилната версия - 29.04.2018

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №37 в пълната и в мобилната версия - 29.04.2018

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №36 в пълната и в мобилната версия - 29.04.2018

Състезание по ориентиране - 27.4.2018

План-прием след 7. клас - 26.4.2018

Седмица на гората - 26.4.2018

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети за ученици в самостоятелна форма на обучение - 26.4.2018

"Бъди грамотен"- 25.4.2018

Седмица на книгата в 4. а клас - 25.4.2018

Нова информация и снимка за регионалния конкурс "Земята - наш дом" - 25.4.2018

Тенис на маса - девойки - 24.4.2018

"Поход към книгите" - 24.4.2018

Вътрешни правила за реда и условията за сключване на договори за дарения, получаване и управление на дарения - 24.4.2018

Модно ревю - 23.4.2018

Спешъл олимпикс - 23.4.2018

Регионален конкурс "Земята - наш дом" - 23.4.2018

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №39 в пълната и в мобилната версия - 18.04.2018

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №38 в пълната и в мобилната версия - 18.04.2018

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №37 в пълната и в мобилната версия - 18.04.2018

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №36 в пълната и в мобилната версия - 18.04.2018

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №35 в пълната и в мобилната версия - 18.04.2018

График на дейностите и заявление за записване на ученици в 1. клас за учебната 2018/2019 година - 16.4.2018

Нова снимка на кабинета по история - 10.4.2018

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №34 в пълната и в мобилната версия - 10.04.2018

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №33 в пълната и в мобилната версия - 10.04.2018

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №32 в пълната и в мобилната версия - 10.04.2018

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №31 в пълната и в мобилната версия - 10.04.2018

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №35 в пълната и в мобилната версия - 10.04.2018

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №34 в пълната и в мобилната версия - 10.04.2018

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №33 в пълната и в мобилната версия - 10.04.2018

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №32 в пълната и в мобилната версия - 10.04.2018

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №30 в пълната и в мобилната версия - 10.04.2018

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №31 в пълната и в мобилната версия - 10.04.2018

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №30 в пълната и в мобилната версия - 10.04.2018

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №28 в пълната и в мобилната версия - 26.03.2018

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №27 в пълната и в мобилната версия - 26.03.2018

Среща с физик - 25.3.2018

Конкурс "Капка вода- живот и вечност" - 25.3.2018

Празник на науката - 22.3.2018

"Зелена планета - 2017" - 20.3.2018

Призови места на общинските спортни игри 2018 - 20.3.2018

Състезание с велосипеди - 20.3.2018

Призови места на конкурса "Мартичка" - 16.3.2018

Отбелязване на 3. март - 06.03.2018

Състезание "Аз съм българче" - 06.03.2018

Spelling Bee 2018 - 06.03.2018

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №26 в пълната и в мобилната версия - 6.03.2018

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №25 в пълната и в мобилната версия - 5.03.2018

Етичен кодекс на СУ "Методий Драгинов" - 01.03.2018

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №29 в пълната и в мобилната версия - 22.02.2018

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок упражнение в пълната и в мобилната версия - 22.02.2018

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №28 в пълната и в мобилната версия - 22.02.2018

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №27 в пълната и в мобилната версия - 22.02.2018

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №26 в пълната и в мобилната версия - 22.02.2018

Отбелязаване годишнината от смъртта на Васил Левски - 21.02.2018

Съобщение за родителска среща - 21.02.2018

График за класните и контролни работи за втория учебен срок - 15.02.2018

График на преподавателите за втори час на класа - 15.02.2018

График на преподавателите за консултации - 15.02.2018

Линк към новия електронен дневник в пълната и в мобилната версия на сайта - 01.02.2018

Първо място за нашето училище на Годишните награди за пътна безопасност - 31.01.2018

Нови дати за отложените (заради грипната ваканция) изпити от СФО - 30.01.2018

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №25 в пълната и в мобилната версия - 30.12.2017

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №24 в пълната и в мобилната версия - 30.12.2017

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №23 в пълната и в мобилната версия - 30.12.2017

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №22 в пълната и в мобилната версия - 30.12.2017

Актуализиран правилник за дейността на СУ "Методий Драгинов" за учебната 2017/2018 г. - 24.01.2018

Съобщение за край на грипната ваканция (учебните занимания се подновяват на 24.01.2018 г. (сряда) - 23.01.2018

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №24 в пълната и в мобилната версия - 23.01.2018

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №23 в пълната и в мобилната версия - 23.01.2018

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №22 в пълната и в мобилната версия - 22.01.2018

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №21 в пълната и в мобилната версия - 22.01.2018

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №20 в пълната и в мобилната версия - 21.01.2018

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №19 в пълната и в мобилната версия - 21.01.2018

Съобщение за грипна ваканция от 19.01.2018 до 23.01.2018 г. включително - 19.01.2018

Отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г. - 08.01.2018

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №18 в пълната и в мобилната версия

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №17 в пълната и в мобилната версия

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №16 в пълната и в мобилната версия

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №15 в пълната и в мобилната версия

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №14 в пълната и в мобилната версия

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №21 в пълната и в мобилната версия - 23.12.2017

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №20 в пълната и в мобилната версия - 23.12.2017

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №19 в пълната и в мобилната версия - 23.12.2017

Седмица на четенето - 17.12.2017

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №18 в пълната и в мобилната версия - 17.12.2017

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №17 в пълната и в мобилната версия - 17.12.2017

Ден на здравословното хранене - 10.12.2017

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №16 в пълната и в мобилната версия - 10.12.2017

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №15 в пълната и в мобилната версия - 10.12.2017

Образци на заявления за отсъствия по уважителни причини - 06.12.2017

Графици за самостоятелна форма на обучение - 06.12.2017

Страници за виртуална реалност - 03.12.2017

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №14 в пълната и в мобилната версия - 03.12.2017

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №13 в пълната и в мобилната версия - 03.12.2017

Презентации по ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - 30.11.2017

Нова страница за форми на обучение - 30.11.2017

Директория на Директора - 29.11.2017

Нов дизайн на страницата за профил на купувача - 29.11.2017

Нова секция към началната страница - 29.11.2017

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №13 в пълната и в мобилната версия - 29.11.2017

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №12 в пълната и в мобилната версия - 29.11.2017

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №12 в пълната и в мобилната версия - 28.11.2017

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №11 в пълната и в мобилната версия - 28.11.2017

Беседа по БДП - 22.11.2017

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №11 в пълната и в мобилната версия - 13.11.2017

Правилник за дейността на СУ "Методий Драгинов" за учебната 2017/2018 г. - 16.11.2017

Програма за предоставяне на равни възможности за децата и ученици от уязвими групи (2016-2020) - 16.11.2017

Програма за повишаване качеството на образование - 16.11.2017

Програма за превенция на ранното напускане на училище - 16.11.2017

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №10 в пълната и в мобилната версия - 13.11.2017

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №9 в пълната и в мобилната версия - 13.11.2017

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №10 в пълната и в мобилната версия - 13.11.2017

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №9 в пълната и в мобилната версия - 13.11.2017

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок упражнение в пълната и в мобилната версия - 13.11.2017

22 разказа от книгата на Милен Евтимов Налбантов - ШАН "Имàнето " - 07.11.2017

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №8 в пълната и в мобилната версия - 05.11.2017

Седмица на духовността - 03.11.2017

Посещение на модно ревю - 03.11.2017

Снимки към срещата с артисти - 03.11.2017

Обновени страниците за графици на ученици - 03.11.2017

Обновен страницата за консултации на учители - 03.11.2017

Среща с артисти - 29.10.2017

Посещение от Центъра за кариерно ориентиране - 29.10.2017

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №8 в пълната и в мобилната версия - 24.10.2017

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №7 в пълната и в мобилната версия - 24.10.2017

Променен дизайн и навигация на страницата за графици и седмично разписание на часовете - 23.10.2017

Денят на хляба - 22.10.2017

Училищни учебни планове за учебната 2017/2018 година - 22.10.2017

Годишен план за дейността на училището - 22.10.2017

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №7 в пълната и в мобилната версия - 22.10.2017

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №6 в пълната и в мобилната версия - 22.10.2017

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №6 в пълната и в мобилната версия - 18.10.2017

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №5 в пълната и в мобилната версия - 18.10.2017

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №5 в пълната и в мобилната версия - 17.10.2017

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №4 в пълната и в мобилната версия - 17.10.2017

Презентация и тестове по история за 6. клас към урок №3 в пълната и в мобилната версия - 08.10.2017

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №4 в пълната и в мобилната версия - 08.10.2017

Презентация и тестове по история за 8. клас към урок №3 в пълната и в мобилната версия - 08.10.2017

Европейски ден на спорта в училище (29.09.2017)

Създадени страниците (около 150) по история и цивилизации за 8. клас в мобилната версия - 05.10.2017

Създадени страниците (около 150) по история и цивилизации за 6. клас в мобилната версия - 05.10.2017

Презентация и тестове по история към урок №2 за 8. клас в пълната версия на сайта - 01.10.2017

Презентация и тест по история към урок №1 за 8. клас в пълната версия на сайта - 01.10.2017

Презентация и тестове по история към урок №2 за 6. клас в пълната версия на сайта - 01.10.2017

Презентация и тест по история към урок №1 за 6. клас в пълната версия на сайта - 01.10.2017

39 нови страници с планове по история и цивилизации за 8. клас в пълната версия на сайта - 01.10.2017

40 нови страници с планове по история и цивилизации за 6. клас в пълната версия на сайта - 01.10.2017

График на учебния процес - 26.09.2017

Пътуващо училище за карста - 20.09.2017

Снимки от отриването на новата учебна година - 20.09.2017

Обновена снимка на преподавателите - 20.09.2017

Дневен режим за учебната 2017/2018 година - 20.09.2017

Учебници за 9. клас, които ще се ползват през 2017/2018 учебна година - 14.09.2017

Практически насоки за действия в критични ситуации - 08.09.2017

Учебници за 8. клас, които ще се ползват през 2017/2018 учебна година - 08.09.2017

Годишно разпределение по български език и литература за 5 клас - ЗП - 08.09.2017

170 нови страници по история и цивилизации за 5. клас в мобилната версия на сайта с планове, презентации, нови думи, хронология, документи, карти, изображения, въпроси, тестове - 03.09.2017

Речник на думи и понятия по история и цивилизации за 5. клас- 03.09.2017

Хронология на по-важните събития по история и цивилизации за 5. клас- 03.09.2017

8 нови страници по история и цивилизации за 5. клас в пълната версия на сайта - 30.08.2017

Каталог на училищната библиотека - 19.06.2017

Първо място за наша ученичка на международен конкурс - 06.06.2017

Обновени 40 страници (навигация и снимки) от галерията на учебните кабинети - 31.05.2017

Практически насоки за действия на учениците в критични ситуации - 30.05.2017

Практически насоки за действия на учителите в критични ситуации - 30.05.2017

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица - 30.05.2017

Инструктаж относно задължителното консултиране и начин на взаимодействие с медицинското лице в случай на инцидент в образователната институция - 30.05.2017

В летописната книга на училището - 2015/16 и 2016/17 уч. години - 26.05.2017

Интегриран урок по БДП - 26.05.2017

Отбелязване Денят на Европа - 26.05.2017

Седмица на природо-математическите науки - 26.05,2017

Информация относно приема на ученици след 7. и след 8. клас - 11.05.2017

"Римската република" - урок по история за 5. клас с план, презентация и тестове - 8.05.2017

"Основаването на Рим" - урок по история за 5. клас с план, презентация и тестове - 8.05.2017

Обновена начална страница - 05.05.2017

Състезание “Да запазим децата на пътя” - 27.04.2017

Състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации" - 27.04.2017

Дарение за училищната библиотека - 27.04.2017

График на дейностите по прием на ученици в първи клас - 27.04.2017

"Тракийските гробници и съкровища" - урок по история за 5. клас с план, презентация и тестове - 19.04.2017

"Религиозните вярвания на траките" - урок по история за 5. клас с план, презентация и тестове - 19.04.2017

"Общество и всекидневен живот на траките" - урок по история за 5. клас с план, презентация и тестове - 19.04.2017

"Древна Тракия. Царството на одрисите" - урок по история за 5. клас с план, презентация и тестове - 19.04.2017

"Седемте чудеса на античния свят" - урок-упражнение по история за 5. клас с план, презентация и тестове - 19.04.2017

"Наследството на Александър – елинистическата епоха" - урок по история за 5. клас с план, презентация и тестове - 19.04.2017

"Империята на Александър Велики" - урок по история за 5. клас с план, презентация и тестове - 19.04.2017

Снимки от регионалното състезание на "Spelling Bee" - 05.04.2017

Нашата ученичка Айсел Тахчиева - първа на "Spelling Bee" в Пловдив - 04.04.2017

Състезание по БЕЛ "Бъди грамотен" - 04.04.2017

Ателие "На работа ръчички" - 27.03.2017

Много добро представяне на втория кръг на "Любословие" - 27.03.2017

Три първи и едно второ място в общинските ученически игри по футбол и тенис на маса - 21.03.2017

"Готвим и творим" - плодовете и зеленчуците могат да бъдат "интересни" - 19.03.2016

Ротари клуб – Велинград награди наши ученици - 19.03.2016

План - прием за 1., 5. клас и целодневна организация на учебния ден за учебната 2017/2018 г.- 19.03.2017

Среща с писатели в обновената библиотека - 19.03.2016

Анонси на началните страници на сайта - 19.03.2017

Победители сме в общинския турнир по тенис на маса - 16.03.2016

Състезание "Забавна математика" - 16.03.2016

Конкурс "Мартичка" - 16.03.2016

СУ „Методий Драгинов“ ще обнови своята библиотека с финансовата подкрепа на ФРГИ - 13.03.2017

"Елинската култура" - урок по история за 5. клас в пълната версия на сайта и 10 страници в мобилната версия на сайта - 12.03.2017

"Празници и игри в Древна Елада" - урок по история за 5. клас в пълната версия на сайта и 10 страници в мобилната версия на сайта- 12.03.2017

"Всекидневието на елинския град" - урок по история за 5. клас в пълната версия на сайта и 10 страници в мобилната версия на сайта- 12.03.2017

Училищен кръг на Седмото национално състезание по правопис на английски език "Spelling Bee" - 06.03.2017

Предстоящо заседане на обществения съвет - 06.03.2017

Отлично представяне на учениците от нашето училище на областния кръг на олимпиадата по БЕЛ - 05.03.2017

Отбелязване на Националния празник на Република България - 05.03.2017

"Войните в живота на древния елин" - урок по история за 5. клас в пълната версия на сайта и 10 страници в мобилната версия на сайта - 05.03.2017

"Атинската демокрация" - 10 страници към урок по история за 5 клас в мобилната версия на сайта - 05.03.2017

"Спарта и Атина" - 10 страници към урок по история за 5 клас в мобилната версия на сайта - 05.03.2017

"Полисът и неговите жители" - 10 страници към урок по история за 5 клас в мобилната версия на сайта - 05.03.2017

Четенето е на мода - 27.02.2017

Състав на обществения съвет при СУ "Методий Драгинов" - 06.01.2017

Съобщение за свикване на събрание на родителите – представители на паралелките – за създаване на обществен съвет към СУ „Методий Драгинов” - 08.12.2016

Ден на хляба - 24.10.2016

С т р а т е г и я за развитие на средно училище „Методий Драгинов” за периода 2016 - 2020 година - 20.10.2016

Национална седмица на четенето 2016 - 16.10.2016

График за втори час на класа - 16.10.2016

График за консултации на учители с ученици - 16.10.2016

График за контролни работи 1-4 клас - 16.10.2016

Планове, правилници, програми, графици и др. за учебната 2016/2017 година

Годишно разпределение по ФВС за 5. клас (по новата учебна програма) - 27.09.2016

Снимка на преподавателите при откриване на новата учебна година - 22.09.2016

Годишни разпределения по биология и здравно образование за 7. и 8. клас - 22.9.2016

Годишни разпределения по химия и опазване на околната среда за 7. и 8. клас - 22.9.2016

Учебна програма по история и цивилизация за 7. клас (СИП за компенсиране на учебното съдържание по история и цивилизация за 8 клас) - 22.9.2016

Лекоатлетическа щафета за купа "Велинград" - 01.06.2016

Ден на ученическото самоуправление - 13.05.2016

Патронен празник на СОУ „Методий Драгинов” - 12.05.2016

Областно състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ - 11.05.2016

Тест за изходно ниво по история за 6 клас - 5.05.2016

Тестове по история за 6 клас към урок №40 - 5.05.2016

Тестове по история за 6 клас към урок №39 - 5.05.2016

Седмица на четенето - 04.05.2016

Тест за изходно ниво по история за 5 клас - 29.04.2016

Тестове по история за 6 клас към урок №38 - 29.04.2016

Тестове по история за 6 клас към урок №37 - 29.04.2016

Тестове по история за 6 клас към урок №36 - 29.04.2016

Презентация за деня на космонавтиката - 27.04.2016

Регионалните кръгове на състезанието Spelling Bee 2016 - 11.04.2016

Тестове по история за 6 клас до урок №35 - 08.04.2016

Олимпиада по БЕЛ - 28.03.2016

Състезание "Бъди грамотен" - 21.03.2016

Тестове по история за 6 клас към урок №26 - 13.03.2016

Тестове по история за 6 клас към урок №24 - 10.03.2016

Тестове по история за 6 клас към урок №23 - 28.02.2016

"Човекът във новото време" - интегриран урок по БЕЛ, история и музика - 26.02.2016

Седмично разписание на часовете за втория учебен срок

Обновена начална страница - 15.02.2016

Обновена начална страница - 11.02.2016

Тестове по история за 6. клас към урок №22- 11.02.2016

В "Бивши учители" - Дечко Рашков, Димитрия Каручева, Димитър Димитров, Димитър Зенков , Никола Колов, Любен Кръстин, Пенка Колева, Спиро Василев, Тодор Ямаков, Христина Джурова, Цвета --- , Якуб Шарков- 02.02.2016

"Одисея в космоса" - представителна изява на клуб "4% вселена" - 02.02.2016

Презентаця по физика за международната година на светлината - 02.02.2016

"Светлината" - видео по физика и астрономия - 02.02.2016

"Излел е Дельо хайдутин" (полет в космоса) - видео по физика и астрономия - 02.02.2016

Материали за СФО - физика и астрономия - 02.02.2016

В "Бивши учители" - Георги Васев, Величка Карова, Васила Джорджева - 31.01.2016

Емил Конрад - презентация по БЕЛ за 5 клас - 31.01.2016

Приказките на Елин Пелин - презентация по БЕЛ за 5 клас - 31.01.2016

В летописната книга на училището - 2015/2016 учебна година - 31.01.2016

В летописната книга на училището - допълнение към 2014/2015 учебна година - 31.01.2016

Тестове по история за 6 клас към урок №21 - 23.01.2016

Тестове по история за 6 клас към урок №20 - 22.01.2016

Тестове по история за 6 клас към урок №19 - 20.01.2016

Тестове по история за 6 клас към урок №18

В летописната книга на училището - 2014/2015 учебна година - 11.01.2016

В "Учители" - Медиха Мазълова - 11.01.2016

Тестове по история за 5 клас върху и до уроци №21 и №22 - 6.01.2015

Отчет за изпълнение бюджета на училището за 2015 г. - 04.01.2015

Тестове по история за 6 клас върху и до уроци № 14, 15, 16, 17 - 3.01.2015

Националната седмица на четенето в СОУ "Методий Драгинов"

Пореден успех за СОУ „ Методий Драгинов”, с. Драгиново в конкурса „Зелена планета”

Тестове по история за 6 клас върху и до урок №13 - 18.11.2015

Тест по история за 6 клас върху и до урок №12 - 18.11.2015

Тест по история за 6 клас върху и до урок №11 - 18.11.2015

Предложения за име на училищното радио - 13.11.2015

Училищно радио - 8.11.2015

Тест по история за 6 клас върху и до урок №10 в пълната и в мобилната версия на сайта - 2.11.2015

Тест по история за 6 клас върху и до урок №9 в пълната и в мобилната версия на сайта - 2.11.2015

Тестове по история за 5 клас

Тестове по история за 6 клас

Първи учебен ден - 15.09.2015

Тест върху 10 от най-важните дати по история и цивилизация за 5. клас - 21.05.2015

Spelling bee 2015 (регионални кръгове) - 04-05-2015

Да изчистим СОУ "Методий Драгинов" (видео) - 28.04.2015

Презентация №2 на урок №42 по история и цивилизация за 5. клас - 22.04.2015

Състезание по химия - 21.04.2015

Презентация за проект УСПЕХ от 2011 до 2015 г. - 01.04.2015

Spelling bee 2015- 01-04-2015

Клуб „Семейни и календарни празници” - 01.04.2015

Презентация и видео по география и икономика - 25.02.2015

В летописната книга на училището - 2014/2015 уч. година - 25.02.2015

Седмично разписание на часовете за 2. учебен срок

Празникът на влюбените в СОУ "Методий Драгинов" - 18.02.2015

Портфолио на Красимира Пачалова - 15.02.2015

Тест върху най-важните дати по история и цивилизация за 6. клас до урок №20.

Тест върху най-важните дати по история и цивилизация за 5. клас до 1277 г. - 05.02.2015

Съвместно занимание на "Сръчни ръце" и "Художествени плъсти" - 02.02.2015

Портфолио на Дуня Бошнакова - 02.02.2015

Презентация за училището - 30.01.2015

Обновена материална база - 28.01.205

Международна година на светлината - 28.01.2015

Обучение на учителите от училището

В навечерието на Коледа и Нова година

Обновена мобилна версия на сайта

Покана за обществена поръчка за доставка на храна - 12.12.2014

Ученически и учителски бисери - 22.11.2014

Първа копка на нова спортна площадка - 29.09.2014

Тестове върху и до урока по история з 7. клас "От република към империя" - 22.03.2014

Тестове върху и до урока по история з 8. клас "Централизация на Френското кралство" - 22.03.2014

Тестове върху и до урока по история з 8. клас "Християнската република на Светия престол" - 22.03.2014

Тестове върху и до урока по история з 8. клас "Свещената римска империя на немските крале" - 22.03.2014

Тестове върху и до урока по история з 8. клас "Кръстоносните походи" - 22.03.2014

Тестове върху и до урока по история за 8. клас "Обществена структура на Средновековния Запад" - 9.03.2014

Тестове върху и до урока по история за 8. клас "Средновековните градове в Западна Европа" - 9.03.2014

Летописна книга на СОУ "М. Драгинов" - 7.03.2014

Тестове върху и до урока по история за 7. клас "Римската военна експанзия в Средиземноморието" - 5.03.2014

Тестове върху и до урока по история за 7. клас "Римската република" - 23.02.2014

Тестове върху и до урока по история за 7. клас "Древната история на Италия. Раждането на Рим" - 23.02.2014

Анализ на изображение - презентация на урок-упражнение по история и ц-я за 7 клас - 23.02.2014

В "Бивши ученици" - спомени на Милен Евт. Налбантов - 02.01.2014

Тестове върху и до урока по история за 8. клас "Общество и всекидневен живот във Византия" - 30.12.2013

Тестове върху и до урока по история за 8. клас "Залезът на Първото българско царство" - 30.12.2013

Тестове върху и до урока по история за 8. клас "Византия през епохата на Македонската династия" - 30.12.2013

Тестове върху и до урока по история за 8. клас "Възходът на християнска България" - 30.12.2013

Тестове върху и до урока по история за 8. клас "Езическа България в ранносредновековна Европа" - 30.12.2013

Тестове върху и до урока по история за 8. клас "Прераждането на Византия" - 30.12.2013

Праистория, Древен Изток, Древна Елада, Древна Тракия, епохата на Елинизма - обобщение по история за 7. клас

Тест върху упражнението по история за 7. клас "Седемте чудеса на света" - 27.12.2013

Тестове върху и до урока по история за 7. клас "Елинистическата цивилизация" - 27.12.2013

Тестове върху и до урока по история за 7. клас "Империята на Александър Македонски" - 27.12.2013

Тестове върху и до урока по история за 7. клас "Тракийската култура - светът на един безписмен народ" - 27.12.2013

Тестове върху и до урока по история за 7. клас "Тракийската държавност. Одриското царство" - 27.12.2013

Тестове върху и до урока по история за 7. клас "Всекидневието на елинския град" - 18.12.2013

Тестове върху и до урока по история за 7. клас "Културата на Древна Елада" - 18.12.2013

Тестове върху и до урока по история за 7. клас "Образованието в Древна Елада" - 18.12.2013

В "Бивши учители" - снимка на Детелина Геврекова - 14.12.2013

"Звуков състав" - тест по БЕЛ за 2-ри клас - 10.12.2013

Тест "Хронология на събитията в Античната история" - 09.12.2013

Тестове "Кой кой е в Античната история" и "Думи, термини и понятия по история за 7 клас - 09.12.2013

Тестове върху и до урока по история за 7. клас "Гръко-персийските войни и Пелопонеската война" - 09.12.2013

Тестове върху и до урока по история за 7. клас "Атина през 6-5 в. пр. Хр." - 09.12.2013

Тестове върху и до урока по история за 7. клас "Спарта през 6-5 в. пр. Хр." - 09.12.2013

Презентация "Добре дошли в света на физиката" - 5.12.2013

Тестове върху и до урока по история за 8. клас "Възникване на западноевропейския феодализъм" - 2.12.2013

Тестове върху и до урока по история за 8. клас "Разпадане на Каролингската империя. Миграции на норманите" - 2.12.2013

В "Бивши учители" - Детелина Геврекова - 26.11.2013

Тестове върху и до урока по история за 8. клас "Римската църква през ранното средновековие" - 12.11.2013

Тестове върху и до урока по история за 8. клас "Карл Велики - новият император на Запада" - 12.11.2013

Тестове върху и до урока по история за 7. клас "Античният полис и неговите граждани" - 10.11.2013

Тестове върху и до урока по история за 7. клас "Богове и герои в Древна Елада" - 10.11.2013

Тестове върху и до урока по история за 7. клас "Античният свят и войната. Троянската война" - 10.11.2013

Тестове върху и до урока по история за 7. клас "Егейските цивилизации и раждането на Елада" - 08.11.2013

Тестове върху и до урока по история за 8. клас "Арабският халифат" - 4.11.2013

"Първите цивилизации" - преговорен урок с тестове по история и цивилизация за 7. клас - 30.10.2013

Тестове върху и до урока по история за 8. клас "Възникване на исляма" - 27.10.2013

Тестове върху и до урока по история за 8. клас "Варварските кралства в Ранносредновековния Запад" - 27.10.2013

Тестове върху и до урока по история за 7. клас "История и религия на древните евреи" - 24.10.2013

Тестове върху и до урока по история за 7. клас "Образованието в Египет и Месопотамия" - 24.10.2013

Тестове върху и до урока по история за 7. клас "Империите на Древния Изток" - 24.10.2013

Учебни програми по физическо възпитание и спорт - 24.10.2013

Учебни програми и държавни образователни изисквания по музика - 23.10.2013

Тестове върху и до урока по история за 8. клас "Великото преселение на народите" - 22.10.2013

Тест върху урока по история за 8. клас "Византия - християнската империя на Новия Рим" - 22.10.2013

Тестове върху и до урока по история за 7. клас "Религиозните култове на Древна Месопотамия" - 20.10.2013

Тестове върху и до урока по история за 7. клас "Обществата в Месопотамия" - 20.10.2013

Тестове върху и до урока по история за 7. клас "Първите държави в Месопотамия" - 20.10.2013

Тестове върху и до урока по история за 7. клас "Религията на древните египтяни" - 17.10.2013

Тестове върху и до урока по история за 7. клас "Владетел и общество в Древен Египет" - 17.10.2013

Тестове върху и до урока по история за 7. клас "Страната на Нил" - 17.10.2013

Тестове върху и до урока по история за 7. клас "Днешните български земи - огнище на цивилизация" - 17.10.2013

Тестове върху и до урока по история за 7. клас "Неолитната революция" - 17.10.2013

Тестове върху и до урока по история за 7. клас "В началото на човешката история" - 17.10.2013

Тестове върху урока по история за 7. клас "На крилата на въображението..." - 17.10.2013

Таблица за отчитане на резултатите от входното ниво - 2.10.2013

Графици и планове за учебната 2013/2014 година - 30.09.2013

Графици за втори клас на класа и консултации на преподаватели - 30.09.2013

Още презентации към урока "На крилата на въображението..." по история и ц-я за 7 клас - 26.09.2013

Правилник за вътрешния трудов ред на СОУ "М. Драгинов" за учебната 2013/2014 година - 11.09.2013

Директория само за учителите от СОУ "М. Драгинов" - 4.09.2013

"Училищен звънец" - брой 3 - 12.07.2013

Победители в националния конкурс "Зелена планета - 2013" - 21.06.2013

иТВ - първо предаване - 15.06.2013

Близначки от Драгиново печелят конкурс за великденски яйца - 11.05.2013

иТВ - трейлър - 23.04.2013

Презентация на учениците от 2.в клас за национална програма "Училищен плод" - 22.04.2013.

Презентация на учениците от клуб "Пътешественик" - 22.04.2013.

Тестове от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация (2013г.) за 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 клас - 10.03.2013 г.

Тържество по случай 3-ти март 2013 г. - 07.03.2013

Допълнения към урока по история "Древната история на Италия. Раждането на Рим" - 03.03.2013 г

Нови статии в "Училищен вестник" - 01.03.2013 г.

Презентация по Човекът и природата - 6 клас - 20.02.2013 г.

Актуализирани данните на Мариана Радева - 19.02.2013 г.

Благотворителност - 11.02.2013.

Нова придобивка - 11.02.2013.

Седмично разписание на часовете за втория учебен срок - 06.02.2013.

Видео по история и цивилизация - 25.01.2013.

"Училищен плод" - 19.01.2013 г.

Тестове от общински кръг на олимпиадата по история за 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 клас (област Пловдив, 2012/2013 уч г.)- 19.01.2013 г.

Тестове от общински кръг на олимпиадата по история за 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 клас (област Пловдив, 2008 и 2011 г.)- 13.01.2013 г.

Клуб „По стъпките на дедите” и клуб „Млад журналист” в Регионалната библиотека - гр. Пазарджик. - 06.01.2013 г.

Тестове от общински кръг на олимпиадата по история и цивилизация за 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 клас (2012/13 уч. г.)- 16.12.2012 г.

Мобилна версия на сайта ( в процес на разработка) - 23.11.2012 г.

Годишни разпределения по български език и литература - 29.09.2012 г.

Седмично разписание на часовете за първия учебен срок - 27.09.2012 г.

Годишни разпределения по история и цивилизация - 23.09.2012 г.

Преподавателите в СОУ "Методий Драгинов" при откриването на 2012/2013 учебна година -17.09.2012 г.

Представителна изява на "Театрално студио" по проект УСПЕХ - 25.06.2012 г.

Презентации от Клуб „Виртуално пътешествие в европейските столици” по проект УСПЕХ - 25.06.2012 г.

"Уча, уча (история и цивилизация) " - караоке и представяне на живо на клуб "Ужасната история" по проект "УСПЕХ" - 19.06.2012.

"Славата на Рим" - прелюдия, караоке и представяне на живо на клуб "Ужасната история" по проект "УСПЕХ" - 19.06.2012.

"Древногръцките философи (Питагор, Талес и Платон....)" - прелюдия, караоке и представяне на живо на клуб "Ужасната история" по проект "УСПЕХ" - 19.06.2012.

"Лош романс" - прелюдия, караоке и представяне на живо на клуб "Ужасната история" по проект "УСПЕХ" - 19.06.2012.

"Девойката от Крит " - прелюдия, караоке и представяне на живо на клуб "Ужасната история" по проект "УСПЕХ" - 19.06.2012.

"Храм на Нил" - прелюдия, караоке и представяне на живо на клуб "Ужасната история" по проект "УСПЕХ" - 19.06.2012.

"Памтивек" - прелюдия, караоке и представяне на живо на клуб "Ужасната история" по проект "УСПЕХ" - 18.06.2012.

Проект "УСПЕХ" - 21.05.2012 г

Пролетни празници в Драгиново - 21.05.2012 г.

Материали за подготовка за НВО по ОНГОР в частта по история и цивилизация - 13.05.2012 г.

Клуб "Ужасната история" - 20.03.2012 г.

Покана за участие в процедура за доставка на матерали и консумативи по проект "УСПЕХ"- 14.03.2012 г.

"Приказка без край" - трасформиращ преразказ с добавяне на нов епизод - 22.01.2012 г.

Видео към урока "Жертвоприношението на Полша и първи етап на Втората световна война" - 20.01.2011 г.

Видео към урока "Светът в тревожните дни на предвоенната криза" по история и цивилизация за 10 клас - 16.01.2011 г.

Победителите от конкурса "Магията на коледа" - 16.01.2012 г.

Тестове от общински кръг на олимпиадата по история и цивилизация за 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 клас - 15.01.2012 г.

Конспекти по история и цивилизация за 9 и 10 клас - самостоятелна форма на обучение - 09.01.2012г.

Тестове по история и цивилизация за 5 клас - 14.12.2011 г.

Тестове по история и цивилизация за 7 клас - 14.12.2011 г.

Тестове по история и цивилизация за 8 клас - 14.12.2011 г.

Тестове по история и цивилизация за 9 клас - 14.12.2011 г.

Тестове по история и цивилизация за 10 клас - 14.12.2011 г.

Тестове по история и цивилизация за 11 клас - 14.12.2011 г.

"Петър, Асен и Калоян – бунтовници и царе. Възкресението на България" - презентация за 11 клас - 7.12.2011 г.

Тестове по история и цивилизация за 6 клас - 6.12.2011 г.

"Залезът на Първото българско царство (927-1018)" - презентация на урок №11 по история за 11 клас - 21.11.2011г.

"Златен век на българската култура" - презентация на урок №10 по история за 11 клас - 21.11.2011г.

"България при цар Симеон Велики (893-927)" - презентация на урок №9 по история за 11 клас - 21.11.2011г.

"Светите братя Кирил и Методий - апостоли и просветители на славянския свят" - презентация за 11 клас - 21.11.2011г.

"Образованието в Египет и Месопотамия" - нов вариант на презентация на урок №11 по история за 7 клас - 15.11.2011 г.

"По пътя на христовото учение" - презентация на урок №7 по история за 11 клас - 03.11.2011 г.

Есета за Деня на Будителите на Веселка Терзийска, Сара Хаджи и Метко Атипов - 01.11.2011 г.

График за класните и контролни работи през първия учебен срок - 27.10.2011 г.

"Войни, закони и реформи през първата половина на IX в." - презентация на урок №6 по история за 11 клас - 27.10.2011 г.

Седмично разписание на часовете за първи учебен срок - 26.10.2011 г.

"Раждането на България - между Европа и Азия за векове" - презентация на урок №5 по история за 11 клас - 23.11.2011г.

"Прабългарите - европейският път на конния народ" - презентация на урок №4 по история за 11 клас - 18.10.2011 г.

"Славяните - воини и земеделци" - презентация на урок №3 по история и цивилизация за 11 клас - 9.10.2011 г.

"Траки, елини и римляни - корените на европейската цивилизация" - презентация на урок №2 по история за 11 клас - 4.10.2011 г.

График за ваканциите и неучебните дни за учебната 2011/2012 година - 4.10.2011 г.

"Балканите – древна люлка на цивилизации" - презентация на урок №1 по история и цивилизация за 11 клас - 30.09.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

PageRank     изтегляне на Google Chrome     изтегляне на mozilla firefox