СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Уроци, презентации и тестове по история за 5. клас по новата учебна програма

  Уроци - планове, презентации, тестове по история и цивилизации за 5. клас

 1.   Истоията и нейните източници

 2.  Времето и пространството в историята 

 3.  Началото на човешката история 

 4.  Голямата промяна през новокаменната епоха 

 5.  Днешните български земи през праисторическата епоха 

 6.  Изкуство и вярвания на праисторическия човек 

 7.  Зората на цивилизацията – земите край Нил, Тигър и Ефрат 

 8.  Първите писмености 

 9.  Древен Египет – държава с хилядолетна история 

 10.  Фараонът и неговият народ 

 11.  Религията на древните египтяни 

 12.  Първите държави в Месопотамия 

 13.  Големите източни империи – Асирия и Персия 

 14.  Владетел и общество в Месопотамия 

 15.  Религиозните вярвания на жителите на Месопотамия 

 16.  Културата на Древния изток 

 17.  Древните евреи 

 18.  Началото на елинската цивилизация 

 19.  Богове и герои в Древна Елада 

 20.  Полисът и неговите жители 

 21.  Спарта и Атина 

 22.  Войните в живота на древния елин

 23.  Всекидневието на елинския град

 24.  Празници и игри в Древна Елада

 25.  Елинската култура

В НАЧАЛОТО