СУ "Методий Драгинов"

Коридор първи етаж на източното крило

коридор на източното (новото) крило на училището - 1-ви етаж през 2010г.

 

 

 

 

 

 

последна актуализация: май 2017 г.