СУ "Методий Драгинов"

Грипна ваканция от 21. до 23. януари. Учебните занимания ще бъдат подновени на 24. януари (четвъртък). Изпитите за СФО ще продължат на 24. януари по график.

Документи

   Годишен план за дейността на училището за 2018/2019 учебна година

 

   Актуализиран правилник за дейността на СУ "Методий Драгинов" за учебната 2018/2019 година

 

   Училищен учебен план за 2018/2019 учебна година - част 1

Училищен учебен план за 2018/2019 учебна година - част 2

 

   Правилник за дейността на СУ "Методий Драгинов" за учебната 2018/2019 година

 

   План на училищния координационен съвет за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище

 

   Вътрешни правила за реда и условията за сключване на договори за дарения, получаване и управление на дарения

 

   График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети за ученици в самостоятелна форма на обучение - януарска сесия на учебната 2018/2019 година

 

   Отчет за изпълнение на бюджета

 


Форми на
обучение


Проекти

Профил на
купувача


Документи

Директория
на Директора